Sökning: "mental health services"

Visar resultat 1 - 5 av 164 avhandlingar innehållade orden mental health services.

 1. 1. Dimensions of Health among Patients in Mental Health Services

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Henrika Jormfeldt; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health; Mental health services; Nurse; Patient; Perceptions; Phenomenography; Questionnaire; Reliability; Subjective experience; Validity; validity; phenomenography questionnaire reliability; perceptions; Medicine human and vertebrates ; psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; Medicin människa och djur ; Psykiatri; klinisk psykologi; subjective experience; patient; nurse; mental health services; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Empiriska studier som fokuserar på subjektivt upplevd hälsa hos patienter i psykiatrin är sällsynta och merparten av de frågeformulär som finns är baserade på en medicinsk grund där objektivt observerbara sjukdomsindikatorer betonas. I studie I och II analyseras och beskrivs uppfattningar av begreppet hälsa hos patienter och sjuksköterskor i psykiatrisk vård med hjälp av en fenomenografisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Health Promotion Intervention in Mental Health Services

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Petra Svedberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Nursing; Questionnaire; Medicine human and vertebrates ; Health promotion; Phenomenographic.; Mental health services;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to define and develop the concept of health promotion in mental health services as well as to develop a questionnaire to measure patients? subjective experiences of health promotion intervention in mental health services. The samples consisted of 12 patients in study I and 12 nurses in study II as well as 135 patients in mental health services in study III and IV. LÄS MER

 3. 3. Between love and fear - determinants of sexual behavior among Ugandan university students

  Detta är en avhandling från Social Medicine and Global Health

  Författare :Anette Agardh; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HIV AIDS; youth; university students; sexual coercion; religion; Uganda; sexual behavior; sexual health; mental health; social capital;

  Sammanfattning : Background: More than half of all new HIV infections in sub-Saharan African countries, including Uganda, occur among young people between the ages of 15 and 24, the most sexually active period of their lives. Understanding the contextual determinants of sexual behavior in this group is crucial in combating the pandemic. LÄS MER

 4. 4. Shadows and light examining community mental health competence in North India

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kaaren Mathias; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Global mental health; Gender; Health determinants; India; Mental health competence; Social distance; Social exclusion; Caregiver; Depression; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundGlobally, there is increasing emphasis on the importance of understanding the ways in which social inequality and injustice impact individual and community mental health. Set in the states of Uttar Pradesh and Uttarakhand, India, this thesis examines the complex relationships between individuals, communities and the social environment in relation to mental health. LÄS MER

 5. 5. Health and Health Care Utilization among the Unemployed

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Åhs; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Social medicine; Unemployment; self-rated health; mental health; mortality; health care utilization; health promotion; Socialmedicin;

  Sammanfattning : The number of persons who are not employed has increased in Sweden since the early 1990s. Unemployment has been found to influence health, especially when unemployment rates are low. The extent to which unemployment affects health when unemployment is high is less clear, and this needs to be further studied. LÄS MER