Sökning: "mening med livet"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden mening med livet.

 1. 1. Livet som figur : : om självbiografiskt minne och metaforer

  Författare :Monica Bredefeldt Öhman; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology Cognitive science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi Kognitionsforskning; lexical decision task; image schema; force dynamics; cognitive semantics; Autobiographical memory; balance; life story; metaphor; narrative;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Centralt i avhandlingen är självbiografiskt minne och metaforer. Tre hypoteser framförs: (1) Den dikotomisering av deklarativa långtidsminnet som Tulving föreslagit är inte tillräcklig för att förklara självbiografiskt minne. LÄS MER

 2. 2. När livet skakas om patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö Universitet

  Författare :Anders Bremer; Växjö universitet.; Högskolan i Borås.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science; hjärtstopp; ambulanssjukvård; etik; vårdvetenskap; fenomenologi; livsvärldsforskning; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : I Europa vårdar ambulanspersonal årligen cirka 300 000 människor med hjärtstopp. Ungefär en av tio överlever. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört hur överlevande patienter och närstående mår efteråt eller vilka etiska aspekter och problem som möter ambulanspersonal i dessa situationer. LÄS MER

 3. 3. När smärtan blir en del av livet

  Detta är en avhandling från A.C. Gullacksen

  Författare :Ann-Christine Gullacksen; Malmö University.; [1999]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Livsomställning; Kronisk smärta; Arbetsliv;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the life-changing processes necessary when a person is faced with the demands caused by chronic illness or disability. As subjects for the study, women with chronic pain (fibromyalgi and myofascial pain syndrome), were chosen. LÄS MER

 4. 4. Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Dahlin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Second World War; Cultural Memory; Ritual; Russia; St Petersburg; Heritage; Uses of the Past; Human Remains; Memory Politics; Andra världskriget; Ryssland; S:t Petersburg; historiebruk; kulturellt minne; ritualer; kulturarv; mänskliga kvarlevor; minnespolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker minnespraktiker kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna i över två år. På fronterna runt den omringade staden rasade under drygt två år hårda strider. LÄS MER

 5. 5. När smärtan blir en del av livet: livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder

  Detta är en avhandling från A-C Gullacksen, Bärnstensgatan 32, 253 61 Helsingborg

  Författare :Ann-Christine Gullacksen; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; life adjustment; Life transition; living with chronic illness; coping; chronic pain; qualitative study; rehabilitation; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the life-changing processes necessary when a person is faced with the demands caused by chronic illness or disability. As subjects for the study, women with chronic pain (fibromyalgi and myofascial pain syndrome), were chosen. LÄS MER