Sökning: "memory aesthetics"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden memory aesthetics.

 1. 1. Märkt av det förflutna? Minnesproblematik och minnesestetik i den svenska 1990-talsromanen

  Författare :Cecilia Pettersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; memory; memory aesthetics; the Swedish novel of the 1990’s; trauma theory; memory psychology; episodic memory; traumatic memory; narrative memory; memory and fantasy; memory and identity; memory and ethics; metaphors of memory; Per Olov Enquist; Marie Hermanson; Marie Hermanson; Cilla Naumann; Niklas Rådström;

  Sammanfattning : In Western civilization memory has always attracted much interest. In the last decades, however, this interest has intensified at the same time as it has taken other expressions than before. LÄS MER

 2. 2. Minnets spelrum : Om musik och pensionärskap

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Sverker Hyltén-Cavallius; Mats Hellspong; Owe Ronström; Alf Arvidsson; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pensionerhood; sound; music-making; memory; narrative; mode; practice; place; utopics; generation; age; nostalgia; aesthetics; interface; timespace; chronocity; structure of feeling; organizations; artists; institutions; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how pensionerhood is formed through music-making. What are the building blocks of pensionerhood in musical contexts, and which values are included and excluded? In the study pensionerhood is defined in terms of cultural position, the term forming is used to define conditioning, limiting and enabling forces and the term music-making denotes a wide set of activities from arranging venues to performance. LÄS MER

 3. 3. Emotions as a mode of understanding : An essay in philosophical aesthetics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Univ

  Författare :Katarina Elam; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archive studies; concern; context; emotions; judgement; narrative; pre-reflective; self-in-process; understanding; Arkivvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Other humanities and religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetik; Aesthetics;

  Sammanfattning : The aim of this investigation is to discuss emotions as a mode of understanding and in what ways emotions can be connected to narrative art. An emotion is a sign that a person has understood a situation in a certain way, an understanding which will also be valid in interacting with different kinds of narrative art. LÄS MER

 4. 4. Ett ämne i rörelse gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Suzanne Lundvall; Jane Meckbach; Sigmund Loland; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ling gymnastics; Physical Education; teacher-training programme; Ling; gymnastics; gymnastics discourse; floor exercise; co-education; body movement culture; gender; institution; collective memory; legitimacy; sesemiotic; visual analysis; figuration; representation; aesthetics; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : For almost 200 years the University College of Physical Education and Sports in Stockholm (former Royal Central Institute of Gymnastics; GCI later GIH; Stockholm College of Physical Education and Sports) has been educating PE teachers - and still does. In the very beginning and throughout the first 100 years, gymnastics was a major part of the studies at the institute, and also in ordinary schools. LÄS MER

 5. 5. Ett ämne i rörelse : Gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992

  Detta är en avhandling från HLS Förlag

  Författare :Jane Meckbach; Suzanne Lundvall; Lars-Magnus Engström; Per Nilsson; Sigmund Loland; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ling gymnastics; Physical Education; teacher-training programme; Ling; gymnastics; gymnastics discourse; floor exercise; co-education; body movement culture; gender; institution; collective memory; legitimacy; semiotic; visual analysis; figuration; representation; aesthetics.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : For almost 200 years the University College of Physical Education and Sports in Stockholm (former Royal Central Institute of Gymnastics; GCI later GIH; Stockholm College of Physical Education and Sports) has been educating PE teachers - and still does. In the very beginning and throughout the first 100 years, gymnastics was a major part of the studies at the insti-tute, and also in ordinary schools. LÄS MER