Sökning: "memoarer"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet memoarer.

 1. 1. Det mångstämmiga rummet : Hjalmar Bergmans romankonst 1913-1918

  Författare :Elisabeth Hästbacka; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish novelist; Mikhail Bakhtin; theory of the novel; Hjalmar Bergman; 1883-1931; analys och tolkning; En döds memoarer; Loewenhistorier;

  Sammanfattning : This thesis deals with the problems of genre and narrative techniques in two novels by the Swedish author Hjalmar Bergman, 1883-1931. Although regarded as one of the foremost novelists in Swedish literature, with novels such as Markurells i Wadköping, 1919, and Farmor och vår Herre, 1921, Bergman's narrative techniques have not previously been systematically analyzed. LÄS MER

 2. 2. L'Effet-sincérité : L'Autobiographie littéraire vue à travers la critique journalistique : L'Exemple de La Force des choses de Simone de Beauvoir

  Författare :Vivi-Anne Lennartsson; Franska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; La Force des choses Force of Circumstance ; Simone de Beauvoir; literary criticism; theory of autobiography; theory of literary evaluation; sincerity effect; textual engagement; emotional textual quality; style evaluation; autobiographical style; Simone de Beauvoir s style; Les Mandarins The Mandarins ; Georges Gusdorf; Björn Larsson; Philippe Lejeune; Morten Nøjgaard.; Fransk litteratur; French literature; autobiography; Reception; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : In light of autobiographical theory, this study deals with the critics' reception of Simone de Beauvoir's La Force des choses when the book was first published in 1963 in France. The three main parts examine the critical comments on the genre, the final controversial words expressing the author's disappointment, and the evaluation of her style. LÄS MER

 3. 3. Väktare, ombud, kritiker : Sverige i amerikanskt säkerhetstänkande, 1961-1968

  Författare :Jerker Widén; Försvarshögskolan; []
  Nyckelord :Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna bok utgör den noggrannaste och mest djupgående beskrivningen hittills av USA:s syn på ­Sverige under det turbulenta 1960-talet. Få har grävt så djupt i amerikanska arkiv om Sveriges ­säkerhetspolitiska roll som författaren. I boken redovisas ett av de viktigaste fynd som gjorts i amerikanska arkiv. LÄS MER