Sökning: "membrane protein structure modelling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden membrane protein structure modelling.

 1. 1. Structural modeling of membrane transporter proteins

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi

  Författare :Jonas Almqvist; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; membrane protein structure; membrane protein crystallography; membrane protein structure modelling; TECHNOLOGY Bioengineering Structural biochemistry; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik Strukturbiokemi; strukturkemi; Structural Chemistry;

  Sammanfattning : A fundamental process of all living organisms - the transport of molecules across cellular membranes through membrane transport proteins - is investigated.After a brief review of general properties of biological membranes follows a recollection of the major methods of membrane transport that Nature utilizes (Chapter 1). LÄS MER

 2. 2. Mutational effects on protein structure and function

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Carlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mutation; prediction; phenotypes; homology model; virtual screening; molecular dynamics; amyloid; cancer; membrane protein; NATURAL SCIENCES Biology Other biology Bioinformatics; NATURVETENSKAP Biologi Övrig biologi Bioinformatik;

  Sammanfattning : In this thesis several important proteins are investigated from a structural perspective. Some of the proteins are disease related while other have important but not completely characterised functions. LÄS MER

 3. 3. Molecular Pharmacology and Structure Function Modelling of the Leukotriene B4 Receptor BLT1

  Detta är en avhandling från Christer Owman, Molecular Neurobiology, BMC A12, 22184 Lund

  Författare :Alan Sabirsh; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Pharmacological sciences; fluidity; redox; chemotaxis; luciferase; calcium; ligand binding; point mutation; modelling; antibody; BLT1; leukotriene; pharmacology; GPCR; G-protein; receptor;

  Sammanfattning : Leukotrienes are membrane derived bioactive lipids that play an important role in immune responses by initiating and maintaining the inflammatory responses. Leukotriene B4 (LTB4) released at the site of an inflammatory response attracts, activates and prolongs the life of leukocytes and lymphocytes. LÄS MER

 4. 4. Structural studies of HDL and applications of EM on membrane proteins

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lin Zhu; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; high density lipoprotein; rHDL; apoA-I; transmission electron microscopy; membrane protein; nanodisc; Salipro; transporter; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : A large number of proteins interact with biological membranes, either integrated in the membrane (PepTSo2), embedded on a membrane surface (5-lipoxygenase) or encircling a cutout of lipid bilayer (apolipoprotein1 (apoA-I). They function as transporters, receptors or biocatalysts in cellular processes like inflammation or cholesterol transport which are touched upon here. LÄS MER

 5. 5. C4b-binding protein: Identification of binding sites and a possible function of the interaction with protein S

  Detta är en avhandling från Joanna Webb, Wallenberg Laboratory Floor 6, U-MAS, S-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Joanna Webb; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical chemistry; apoptosis; binding sites; complement; C4b-binding protein; protein S; Klinisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Komplementsystemet är ett system bestående av cirka 35 proteiner i blodet och på cellytor, som ingår i kroppens medfödda immunförsvar. Det är ett mycket viktigt men också explosivt system, potentiellt skadligt för kroppens egna celler, som kräver strikt reglering. LÄS MER