Sökning: "mellan"

Visar resultat 1 - 5 av 5521 avhandlingar innehållade ordet mellan.

 1. 1. Mellan rummen en studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm: Institutionen för musik- och teatervetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Seppo Luoma-Keturi; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan rummen : en studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Seppo Luoma-Keturi; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Motion pictures Philosophy; Deleuze; Gilles; 1925-1995; Filmteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mellan två världar : Om konflikten mellan livets krav och doktorns önskningar. Lärdomar från familjer med ett diabetessjukt barn

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Bengt Richt; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compliance; life-world; everyday life; conceptions of disease; chronic illness; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Compliance is a prerequisite of the patient's recovery, and also closely in accord with the medical profession's own interests. Non-compliance is a familiar as well as a common phenomenon, but its causes has remained obscure. The present study endeavours to answer the question what these causes are. LÄS MER

 4. 4. Mellan två riken : Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500-1700

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Jens Lerbom; Börje Harnesk; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedification; Nationalism; Peasant Elite; Everyday Resistance; Ethnie; Collective Identitiy; Literacy; Orality; Political Culture; Interaction; Bureaucratization; Local Administration; Incorporation; Integration; Communalism; Early Modern; Peasants; Danification; Gotland;

  Sammanfattning : Som en följd av Brömsebrofreden mellan Sverige och Danmark 1645 övergick östersjöns största ö, Gotland, i svensk ägo. Mellan två riken är en undersökning av hur övergången upplevdes "underifrån". Hur den påverkade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. LÄS MER

 5. 5. Mellan skilda världar En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lillemor Wallgren; Lars Owe Dahlgren; Per-Erik Ellström; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Doctoral studies; research school; industrial research school; doctoral student; industrial doctoral student; Forskarutbildning; forskarskolor; företagsforskarskolor; doktorander; företagsdoktorander; industridoktorander; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Företagsforskarskolor syftar till att kunskaps- och kompetensnivån i näringslivet skall höjas och högskolan tillföras kunskap och erfarenheter från näringslivet. Detta är tänkt att ske genom en utvidgad handledning, bestående av både en akademisk handledare och en industrihandledare, vidare ett avhandlingsprojekt som är av intresse för företaget och dessutom genom att företagsdoktoranderna parallellt med sin utbildning till viss del arbetar inom ett företag. LÄS MER