Sökning: "mellan text och text"

Visar resultat 1 - 5 av 163 avhandlingar innehållade orden mellan text och text.

 1. 1. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Författare :Francis Lee; Ulf Mellström; Boel Berner; Adrian Mackenzie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; Technology and social change; Teknik och social förändring; Sociology; Sociologi; History of technology; Teknikhistoria; Education; Pedagogik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER

 2. 2. Scalability and Semantic Sustainability in Electronic Health Record Systems

  Författare :Erik Sundvall; Håkan Örman; Magnus Borga; Hans Åhlfeldt; Dipak Kalra; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : This work is a small contribution to the greater goal of making software systems used in healthcare more useful and sustainable. To come closer to that goal, health record data will need to be more computable and easier to exchange between systems. LÄS MER

 3. 3. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 4. 4. Mellan ordet och döden : Rum, tid och representation i Lars Noréns 70-talslyrik

  Författare :Patrik Mehrens; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Lars Norén; Swedish poetry in the 1970s; modern poetry; close reading; space; time; metapoetic; anatope; espacement; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation explores mainly metapoetical features in the poetry written by the Swedish author Lars Norén (1944-) during the 1970s. The main focus is on the collections Kung Mej och andra dikter, 1973 (King Me and Other Poems), Dagbok augusti-oktober 1975, 1976 (Diary August-October 1975), Order, 1978 (Order) and Den ofullbordade stjärnan, 1979 (The Unfinished Star). LÄS MER

 5. 5. Mellan dröm och verklighet : Skildringar av tid, trauma och sexualitet i Antanas Škėmas novellistiska prosa

  Författare :Victoria Carlemalm; Roland Lysell; Baiba Kangere; Cecilia Sjöholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Lithuanian Literature; fiction; Antanas Škėma; Isaac; Genette; narratology; temporal order; Freud; trauma theory; sexual theory; trauma; sexuality; perversion; exile; censorship; Baltic languages; Baltiska språk; baltiska språk; Baltic Languages;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the representation of temporality, trauma and sexuality in Antanas Škėma’s fiction. The chapter “Temporal structures” examines temporal order in the writer’s novella “Isaac” according to Genettes narratology. LÄS MER