Sökning: "mekanism"

Visar resultat 1 - 5 av 203 avhandlingar innehållade ordet mekanism.

 1. 1. Samarbete mellan kund och företagshälsovård : Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Författare :Lisa Schmidt; Lotta Dellve; Ann-Beth Antonsson; Håkan Alm; Jan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER

 2. 2. Search for the Standard Model Higgs boson with the DELPHI detector at LEP

  Författare :Richard Jacobsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Higgs mekanism; DELPHI detektor; Massenergi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Electrochemical Switching in Conducting Polymers – Printing Paper Electronics

  Författare :Payman Tehrani; Magnus Berggren; Ghassan Jabbour; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Electrochemistry; Elektrokemi;

  Sammanfattning : During the last 30 years a new research and technology field of organic electronic materials has grown thanks to a groundbreaking discovery made during the late 70’s. This new field is today a worldwide research effort focusing on exploring a new class of materials that also enable many new areas of electronics applications. LÄS MER

 4. 4. Domain swapping as a molecular mechanism in amyloidosis

  Författare :Maria Wahlbom; Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical chemistry; Klinisk kemi; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; oligomer; dimer; domain swapping; fibril; cystatin C; amyloidosis;

  Sammanfattning : Amyloidosis is a group of diseases characterized by a change in protein conformation resulting in aggregation and tissue deposition of amyloid fibrils. One variant of cystatin C, L68Q cystatin C, is highly amyloidogenic and persons carrying the corresponding gene suffer from massive cerebral amyloidosis leading to brain hemorrhage and death. LÄS MER

 5. 5. Ny situation - ny organisation. Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000

  Författare :Jan Magnusson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; resource dependence; mimicry; homelessness; social change; resource mobilization; voluntary sector; NGO; adaptive forms; help-to-self-help; new organizations; neocorporatism; institutional isomorphism; emulation; street paper; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : New organizations emerge in times of social change. Their survival depends on their ability to mobilize resources in an environment defined by an old order, and thus they must adapt to it. LÄS MER