Sökning: "megestrol acetate"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden megestrol acetate.

 1. 1. Contraception with subdermal implants containing gestagens : plasma levels of d-norgestrel and megestrol acetate and effects on the ovarian steroid pattern

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Weiner; [1976]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hormones and breast cancer : Aspects on receptor expression and metabolism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Författare :Lars Löfgren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; fine needle aspiration biopsy; tamoxifen; megestrol acetate; SHBG; sex steroid hormone receptors; Syndecan-1;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common malignancy among women in the western world. Sex steroid hormones are implied as risk factors but endocrine regimens are also used in the therapy of breast cancer. Current knowledge about the endocrine and metabolic effects of different treatments is incomplete. LÄS MER