Sökning: "medierat centrum"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden medierat centrum.

 1. 1. Storstadens dagbok : Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Författare :Erik Edoff; Patrik Lundell; Marie Cronqvist; Jonas Harvard; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Boulevard press; culturla history of the media; media system; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : This thesis explores the late 19th century boulevard press in Stockholm. The study is based on four weekly boulevard newspapers during the period: Figaro, Vikingen [The Viking], Budkaflen [The Fiery Cross] and Hvad Nytt [What’s New]. The main focus of the boulevard press was high-society people and the theatres and restaurants these visited. LÄS MER

 2. 2. Storstadens dagbok : Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Författare :Erik Edoff; Mediehistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER