Sökning: "medier rapportering"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden medier rapportering.

 1. 1. Medier & fetma : en analys av vikt

  Författare :Helena Sandberg; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media; consumption; gender; body; risk; health communication; journalism; media analysis; obesity; kommunikation; Journalistik; Press and communication sciences; overweight;

  Sammanfattning : The prevalence of overweight and obesity is rising each year not only on a national but also on a global level. The future scenario is troublesome. The media are among the most important social institutions in influencing people’s knowledge, perceptions and actions. LÄS MER

 2. 2. Sensationella berättelser. En studie av nyheter från Angola 1987 och prinsessan Dianas död 1997 i dagstidningar, radio och tv

  Författare :Marina Ghersetti; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :nyhetsjournalistik; sensation; berättarstruktur; mediepublik; press; radio; tv;

  Sammanfattning : Sensationella berättelser handlar om nyheter som fått mycket och extremt mycket uppmärksamhet. Två fall av nyhetsrapportering analyseras: kidnappningen av tre svenska biståndsarbetare i Angola hösten 1987 och prinsessan Dianas död 1997. LÄS MER

 3. 3. Styrelsens ansvar för den interna kontrollen

  Författare :Elisabeth Styf; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Thomas Falk; Åke Magnusson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Intern kontroll fick ökad uppmärksamhet i svenskt näringsliv i och med att en svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gavs ut 2004. Att övervaka och bedöma den interna kontrollen är ett komplext och omfattande ansvar som är svårt att överblicka för en enskild styrelseledamot. LÄS MER