Sökning: "medicin 1971 lund"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden medicin 1971 lund.

 1. 1. Colorectal Liver Metastases. Aspects on Diagnosis and Surgical Treatment

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Blekinge Hospital, S-374 80 Karlshamn, Sweden

  Författare :Björn O B Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carcinoembryonic antigen; fine-needle aspiration cytology; intraoperative ultrasonography; computed tomography; dearterialization; liver resection; Colorectal cancer; liver metastases; follow-up; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjocktarm och ändtarm (colorektal cancer) är en av de vanligaste cancerformerna i västvärlden. Årligen insjuknar drygt 5 000 människor i Sverige i denna sjukdom, och ungefär hälften av dessa dör till följd av sin cancer. LÄS MER

 2. 2. Long-Term Outcome of Fractures of the Thoracic and Lumbar Spine

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Anders Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Schmorl s nodes; Thoracic; Disc degeneration; Adolescents; Children; Lumbar; Burst fractures; Non-operative; Long-term outcome; Vertebral fractures;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skador på kotor i bröst- eller ländryggen efter en olycka kan omfatta allt ifrån en diskret skelettskada till en kotfraktur kombinerad med skador på diskar (mellankotskivor), leder, ligament, mjukdelar, nervrötter och (eller) ryggmärg. En kotfraktur kan därför leda till allt från lättare övergående besvär till kronisk smärta och invaliditet. LÄS MER

 3. 3. Long-term prognosis with home hemodialysis. A comparison with other renal replacement therapies

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Helena Rydell; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: The annual mortality for patients on dialysis is high even if it has decreased from 30 % in 1991 to 18 % in 2016. It is mainly caused by an increased cardiovascular and infectious morbidity. Previous studies have reported improved survival for patients with home hemodialysis (HHD). LÄS MER

 4. 4. An Associative Memory Trace in the Cerebellar Cortex

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Dan-Anders Jirenhed; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurologi; neuropsychology; Classical Conditioning; Cerebellum; Purkinje cell; Physiology; Fysiologi; Neurology;

  Sammanfattning : Classical conditioning of motor responses, e.g., the eyeblink response, depends on the cerebellum. In the theoretical works of David Marr (1969) and James Albus (1971), it was proposed that Purkinje cells in the cerebellar cortex learn to associate the neutral conditioned stimulus with the response. LÄS MER

 5. 5. The mechanism of HAMLET-induced cell death - cellular signalling, oncogenes and clinical perspectives

  Detta är en avhandling från Inst för laboratoriemedicin, Lund

  Författare :Petter Storm; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HAMLET; cancer; cell death; c-Myc; glycolysis; hexokinase; ion channels; p38 MAPK; lipids; colon cancer; beta-catenin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Undetermined 1971 förklarade president Richard Nixon, som så många amerikanska presidenter före honom, krig. Nixons fiende var dock något oortodox; Nixon förklarade krig mot cancer. LÄS MER