Sökning: "mediastinitis"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet mediastinitis.

 1. 1. Vacuum-Assisted Closure Therapy - A new Treatment Modality in Poststernotomy Mediastinitis

  Detta är en avhandling från Department of Cardiothoracic Surgery, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Ronny Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; Surgery; Infektioner; Infections; Mortality; Lactate; Wound Healing; Respiration; Oxygenation; Circulation; Vacuum-assisted Closure; Mediastinitis; traumatology; Cardiac Surgery; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vakuum-assisterad sårläkning (VAC) är en relativt ny metod för att påskynda sårläkning där primär läkning av ett eller annat skäl inte skett. Inom hjärtkirurgin anses mediastiniten, en sårinfektion som uppstår i operationsorådet kring bröstbenet efter kirurgi, vara en av de tre mest allvarliga postoperativa komplikationerna. LÄS MER

 2. 2. Wound Infection Following Coronary Artery Bypass Graft Surgery Risk Factors and the Experiences of Patients

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christine Leo Swenne; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Caring sciences; coronary artery bypass graft; surgical wound infection; infection control; risk factor; blood glucose; postoperative; Saphenous vein harvesting; wound evaluation scale; mediastinitis; psychology; quality of life; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The primary aim was to register the incidence of surgical wound infections (SWI) in sternotomy and leg incisions and potential risk factors for SWI following coronary artery by-pass graft (CAGB) procedures. Patients’ perspectives of SWI and the subsequent treatment were also considered. Risk factors were registered for 374 patients. LÄS MER

 3. 3. Staphylococci in cardio-thoracic surgery : Epidemiological and clinical studies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann Tammelin-Brandemark; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Coagulase negative staphylococci; Staphylococcus aureus; MRSE; carriage; dispersal; air counts; scrub suit; PFGE; mediastinitis; sternal dehiscence; diagnosis.; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Clinical Bacteriology; klinisk bakteriologi;

  Sammanfattning : Mediastinitis complicating cardio-thoracic surgery causes suffering to the patient and huge costs to the society. It is often caused by methicillin resistant S. epidermidis (MRSE) and S. aureus. LÄS MER

 4. 4. Local Collagen-Gentamicin for Prevention of Sternal Wound Infections

  Detta är en avhandling från Institutionen för medicin och vård

  Författare :Örjan Friberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiac surgery; Sternal wound infection; Mediastinitis; Antibiotics; Gentamicin; Prophylaxis; Cost-effectiveness; Staphylococcus; Randomised controlled trial; MEDICINE Surgery Surgical research Thoracic surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Thoraxkirurgi;

  Sammanfattning : In cardiac surgery, sternal wound infection (SWI) continues to be one of the most serious postoperative complications. Coagulase-negative staphylococci (CoNS) have become the most common causative agents of SWI. LÄS MER

 5. 5. Vacuum-Assisted Closure Therapy after Cardiac Surgery. Sternal Stability, Cost of Care, Learning Curve and Hemodynamic Outcome

  Detta är en avhandling från Thoracic Surgery

  Författare :Arash Mokhtari; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health economics; Vacuum-assisted closure; Sternum; Mediastinitis; Deep sternal wound infection; Cardiac surgery; Wound healing; Hemodynamics; Wound closure;

  Sammanfattning : Deep sternal wound infection (DSWI) following cardiothoracic surgery is a rare but potentially life-threatening complication with high morbidity and mortality. DSWI is associated with a significant increase in the length of hospital stay and the cost of hospitalization. The socioeconomic impact of DSWI is considerable. LÄS MER