Sökning: "media och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden media och identitet.

 1. 1. Var(a) snäll och gilla : Medforskning med unga om identitet och sociala medier

  Författare :Amira Sofie Sandin; Helena Francke; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; social media; Goffman; impression management; participatory research; Freire; co-researcher; participation; young people; youth.; Identitet; sociala medier; Goffman; intrycksstyrning; medforskning; Freire; medforskare; delaktighet; unga; ungdomar; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling utforskar hur unga personer resonerar om och analyserar sin användning av sociala medier för att uttrycka identitet. Tretton 16-åringar med invandrarbakgrund bidrog som medforskare till att forma forskningens riktning och innehåll. LÄS MER

 2. 2. Identitet och förändring : en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

  Författare :Gunnel Hessler; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organisational change; organisational identity; university library; library techniques; systems theory; cybernetics; autopoiesis; self-reproduction; qualitative research; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING I organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring och utveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i denna process urskiljas. I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik och inverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhet gentemot denna utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Information och identitet : synen på televisionens politiska roll i Sverige och EU

  Författare :Lucas Pettersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Television; Sverige; Television; politiska aspekter; EU-länderna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Creative voices of the city : Articulating media, space and cultural identities by creative collectives in Southeast Asia

  Författare :Zaki Habibi; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; articulation; creativity; creative city; cultural identity; cultural memory; cultural resistance; media practice; space; visual method; artikulation; kreativitet; kreativ stad; kulturell identitet; kulturellt minne; kulturellt motstånd; medieutövning; visuell metod;

  Sammanfattning : This thesis investigates the lived cultures of the individuals within collectives who are part of creative cities in Southeast Asia. Such individuals and their creative collectives are all too often rendered silent and unnoticed within the official narratives of creative city branding. LÄS MER

 5. 5. Political comedy engagement : Genre work, political identity and cultural citizenship

  Författare :Joanna Doona; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political comedy; audiences; satire; engagement; citizenship; cultural citizenship; genre; hybridity; identity;

  Sammanfattning : Political comedy is a hybrid genre that mixes political news and analysis with comedy and entertainment. As it becomes more and more popular in most media forms and national contexts, researchers struggle to understand its role in relation to other types of political media, and of citizenship; in this sense, it challenges scholarly conceptualisation of political media and citizenship. LÄS MER