Sökning: "media kön"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden media kön.

 1. 1. Genus & genrer : forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress

  Författare :Kerstin Engström; Karin Ljuslinder; Eva Magnusson; Karin Nordberg; Birgitta Ney; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; gender; journalism; masculinity; discourse; morning paper; representation; research related journalism; evening paper; media; science journalism; sex; men; genre; women; femininity; research; scientists; discourse analysis; press; daily press; editorial section; news; culture journalism; reader adress; kön; journalistik; forskningsjournalistik; vetenskapsjournalistik; forskningsanknuten journalistik; medier; genre; diskursanalys; kvinnor; kvinnligt; män; manligt; dagspress; morgontidning; kvällstidning; redaktionell avdelning; nyheter; kulturjournalistik; medicinjournalistik; läsartilltal; forskning; populärvetenskap; genus; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : At the centre of this study lies the question of how research-related media texts contribute to the social construction of sex and gender conceptions when they use research, either as a main source, or to support or comment on specific issues and statements, from the political arena, for example. The principal aim of the study has been to analyze and problematize the ways in which different types of newspapers, genres and editorial sections reproduce, or contribute to change, in existing gender discourses. LÄS MER

 2. 2. Amerikafantasier : kön, medier och visualitet i svenska reseskildringar från USA 1945-63

  Författare :Amanda Lagerkvist; Madeleine Kleberg; Johan Fornäs; Kirsten Drotner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; America in the Swedish imagination; visual culture studies; travel writing; media history; post-war era; mass culture debate; feminist media theory; representation; textual interpretation; urban theory; Reseskildringar; teman och motiv; historia; Förenta Staterna i litteraturen; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; urban theory.;

  Sammanfattning : This dissertation examines the construction of an imaginary America in Swedish travel writing from 1945 to 1963. By placing focus on the intersecting dimensions of gender, media, and visuality, the aim is to analyze Swedish notions of the US that surface both in the written word as well as in the illustrative material, by contextualizing these imaginings within the expanding media culture of the time. LÄS MER

 3. 3. Utrikesjournalistikens antropologi : nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar

  Författare :Anna Roosvall; Madeleine Kleberg; Tom Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; foreign news; Swedish newspapers; nationality; ethnicity; gender; the Other; discourse theory; discourse analysis; discourse type; myth; truth aspects; world order; cold war; post communism; post September 11; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify, map and understand the anthropology – the science of man – that can be distinguished in foreign news pages in Swedish daily papers. Concepts of nationality, ethnicity and gender are crucial parameters in this anthropology. LÄS MER

 4. 4. (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner

  Författare :Hanna Wikström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Postkolonial teori; Familj; Kön; Iran; Sverige; Diskursanalys; Dekonstruktion; Positioner; Plats; Sexualitet; Komplexitet; Skillnad; Situerad kunskap; Diskurs; Föräldrar; Unga; Diskriminering; Invandrarfamiljer; Hedersvåld; Tradition; Modernitet; Motstånd; Förtryck; Multipla subjekt; Svenskhet; Iranskhet.;

  Sammanfattning : The thesis is based on narratives by families originating from Iran, now residing in Sweden, Göteborg. The focus is the accounts of family, gender, relations, belongings (and class).Point of departure is a representation of “immigrant families” as problematic in the media and public debate. LÄS MER

 5. 5. Grrlziner : Populärfeminism, identitet och strategier

  Författare :Martina Ladendorf; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feminism; Tredje vågen-feminism; Damtidningar; Unga kvinnor; Internet; Queerteori; Medieforskning; Webzine; Subjektivitet identitet; grrlzine; Cyberkulturforskning; Cultural studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka genren grrlziner på Internet, tidningar av och för unga kvinnor som anknyter till samtida feministiska strömningar. Studien har ett flertal teoretiska och metodologiska perspektiv. LÄS MER