Sökning: "media effects"

Visar resultat 1 - 5 av 454 avhandlingar innehållade orden media effects.

 1. 1. Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use : A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction

  Författare :Nils Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; online advertising; children; website interaction; visual attention; distraction; cognitive load; eye-tracking; task-orientation; media effects; visual saliency; executive functions; media literacy; inhibitory control;

  Sammanfattning : Denna avhandling består av fyra delstudier som undersöker hur internetreklam påverkar barns visuella uppmärksamhet. Syftet med studierna var att ta reda på om barn distraherades av internetreklam när de interagerade med webbsidor med hjälp av en vanlig webbläsare. LÄS MER

 2. 2. Större våld än nöden kräver? : Medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995

  Detta är en avhandling från Boréa Bokförlag

  Författare :Ulf Dalquist; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; video; social problems; media effects; media effects research; social constructivism; moral panic; claims-making; censorship; Press and communication sciences; rhetorics; Media violence; film; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular AbstractStudien är ett försök att analysera den sociala konstruktionen av "medievåld" i den svenska pressdebatten 1980-1995. Totalt analyserades 1029 artiklar ur sju av Sveriges största dags- och kvällstidningar. Många artiklar refererar till vetenskapliga "bevis" att våld i medierna föder faktisk aggression. LÄS MER

 3. 3. Otrygghetens landskap. En kartläggning av otryggheten i stadsrummet och en analys av bakomliggande orsaker, med fokus på mediernas roll

  Detta är en avhandling från Boréa Bokförlag

  Författare :Gabriella Sandstig; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; risk society; late modernity; risk perception; mass communication; urban public space; sensations of fear and insecurity; threats; violence; fear of crime; social disorder; personal experience; social experience; media experience; personal predisposition; anxiety; social control; complexity; sex; gender; age; generalised trust; social capital; West Sweden; SOM-data; regression analysis; third-person-effect; third-person-effect-hypothesis; culivation effects; agenda setting;

  Sammanfattning : The aims of the dissertation are to explore and map the fear and insecurity in urban public spaces and to analyse the underlying causes behind the sensations of fear and insecurity in these spaces, with focus on the role of the media. The study is mainly based on survey data collected through regional samples of the population of West Sweden between the years of 2001–2007. LÄS MER

 4. 4. Perilous Silences and Counterproductive Narratives Pertaining to HIV/AIDS in the Ugandan, Lesotho and Namibian Press

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cecilia Strand; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV AIDS; mass media; homosexuality; Africa; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; International Health; Internationell hälsa;

  Sammanfattning : Research on Western mainstream media’s framing of HIV/AIDS in the 1980’s, showed that media narratives influenced audiences’ understanding of the epidemic, as well as society’s responses. Subsequently, by analyzing a society’s mass media and its framing of HIV/AIDS, it is possible to explore what understandings are given preferential treatment in that society, as well as explore what social change those narratives indirectly or directly facilitate. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Effects of ICT on Environmental Sustainability: From Life Cycle Assessment to Complex Systems Modeling

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mohammad Ahmadi Achachlouei; KTH.; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Information and communication technology ICT ; sustainability assessment; electronic media; tablet; print media; magazine; Internet; energy; environmental impact; life cycle assessment LCA ; System Dynamics; agent-based modeling; differential equations; simulation modeling; complex and dynamic systems modeling; Informations- och kommunikationsteknik IKT ; hållbarhetsbedömning; elektroniska media; surfplatta; tryckta media; tidskrift; Internet; energi; miljöpåverkan; simulering; differentialekvationer; modellering av komplexa och dynamiska system; System Dynamics; livscykelanalys LCA ; agentbaserad modellering; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology; Industriell ekologi; Industrial Ecology; Tillämpad matematik och beräkningsmatematik; Applied and Computational Mathematics;

  Sammanfattning : The production and consumption of information and communication technology (ICT) products and services continue to grow worldwide. This trend is accompanied by a corresponding increase in electricity use by ICT, as well as direct environmental impacts of the technology. Yet a more complicated picture of ICT’s effects is emerging. LÄS MER