Sökning: "medborgarskapande"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet medborgarskapande.

 1. 1. Konsten att producera lärande demokrater

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stokcholms universitet

  Författare :Linnéa Holmberg; Mats Börjesson; Ulf Olsson; Björn Haglund; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leisure-time centres; governmentality; pastoral care; ideological dilemmas; subjectification; confessional practice; constructions of desirable citizens; education; learning; Fritidshem; governmentality; pastoral omsorg; ideologiska dilemman; subjektivering; bekännelsepraktik; medborgarskapande; utbildning; lärande; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation builds on the basic question of how individuals are formed and created as citizens in society today, and how individuals construct themselves as citizens in this society. It takes interest in how they are managed to govern themselves through specific constructions of citizenship, and looks at how the exercise of power establishes certain knowledge that affects their view of themselves and generates truths about how they are expected to live their lives. LÄS MER

 2. 2. Migranternas medborgarskap EU:s medborgarskapande från Romförhandlingarna till idag

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Meriam Chatty; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Medborgarskapande på olika villkor : Självbilder, skolkoder och syn på kunskap i den svenska gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :SOFIE GUSTAFSSON; [2016-10-10]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Citizenship; upper secondary schools; power; field work; school code; self-image; learning;

  Sammanfattning : Citizens are not born, they are made. Based on fieldwork in two upper-secondary school classes in Sweden – an Introductory Programme class and a Social Science Programme class – this dissertation focuses on how pupils form their identities as citizens in a democratic society. LÄS MER

 4. 4. Medborgarkunskap i fokus Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Christina Odenstad; Karlstads universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizenship; citizen; civics; teaching; didactics; newly arrived immigrants; medborgarskap; medborgare; nyanlända; samhällskunskap; ämnesdidaktik; undervisning; bedömning; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the concept of citizenship in teaching civics to newly arrived immigrant pupils. The aim is to investigate how citizenship is expressed in the subject of civics. LÄS MER