Sökning: "measuring instruments"

Visar resultat 1 - 5 av 125 avhandlingar innehållade orden measuring instruments.

 1. 1. Mått på brott : Självdeklaration som metod att mäta brottslighet

  Författare :Lina Andersson; Jerzy Sarnecki; Eva Tiby; Ingrid Sahlin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Self Report Methodology; Crime Measurement; Theory of Measurement; Contextual Constructivism; Criminology; Kriminologi; General Criminology; allmän kriminologi;

  Sammanfattning : Measuring crime is one of criminology’s most central tasks. Self-report studies constitute one means of doing so. LÄS MER

 2. 2. Epistemic beliefs and conceptions of competence in education for sustainable development

  Författare :Marie Grice; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :education for sustainable development; epistemic beliefs; teachers ESD competences; measuring instruments; exploratory factor analysis; philosophizing with; ethical competence; action readiness;

  Sammanfattning : Education for sustainable development (ESD) raises critical questions regarding what knowledge should be taught and what the learning outcomes should be. The aim of this thesis is to explore epistemological, ethical and critical dimensions of ESD. There are two empirical sites. LÄS MER

 3. 3. Measuring quality of occupational performance based on self-report and observation : development and validation of instruments to evaluate ADL task performance

  Författare :Eva Ejlersen Waehrens; Anne G Fisher; Hans Lund; Bente Danneskiold-Samsöe; Lena von Koch; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; activities of daily living; acquired brain injury; ADL evaluation; ADL task performance; chronic disease; chronic widespread pain; interview; observation; occupational therapy; observation-based evaluation; questionnaire; Rasch measurement; rheumatic diseases; Occupational therapy; Arbetsterapi; Occupational therapy; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Background People with rheumatic or neurologic conditions are commonly referred for occupational therapy because of decreased ability to perform ADL tasks. Upon referral, occupational therapists use a client-centred, occupationfocused approach when evaluating a person's perceived and observed quality of ADL task performance to clarify the nature and extent of the person’s problems, plan interventions and determine effectiveness of interventions. LÄS MER

 4. 4. Measuring and modelling light scattering in paper

  Författare :Niklas Johansson; Per Edström; Mattias Andersson; Magnus Neuman; Jon Yngve Hardeberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; goniophotometry; anisotropy; angle resolved light scattering; reflectance measurements; turbid media;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar de teoretiska och praktiska aspekterna av att använda spektrala vinkelupplösta reflektansmätningar för optisk karakterisering av fiberbaserade material såsom papper och kartong. En spektral goniofotometer används för att mäta det reflekterade ljusets vinkelfördelning. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av metoder för mätning av vårdkvalitet : Med inriktning mot omvårdnad

  Författare :Inger S Andersson; Gerry Larsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The present thesis has its roots in the need to measure and evaluate quality of care, especially in times when resources allocated to health- and medical care are being limited. This is of concern for many groups in society, but perhaps mOst of all for patients, hospital staff and politicians. LÄS MER