Sökning: "meaning potential"

Visar resultat 1 - 5 av 256 avhandlingar innehållade orden meaning potential.

 1. 1. Striving for meaning - a study of innovation processes

  Detta är en avhandling från Eskilstuna : Mälardalen University

  Författare :Åsa Öberg; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; meaning; interpreting; innovation process; hermeneutics; exposing; criticising; mening; tolkande; innovations processer; hermeneutik; blottlägga; kritiskt förhållningssätt; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Traditionally, innovation processes have often focused on creatively solving problems with the help of new technology or business models. However, when describing products in terms of function or visual appearance, the reflection on a less visible dimension, the product meaning, is left out. LÄS MER

 2. 2. Nederländska bilderböcker blir svenska En multimodal översättningsanalys

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sara Van Meerbergen; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; translation studies; Dutch and Flemish picture books; co-production; Dick Bruna; multimodality; social semiotics; systemic functional linguistics; images of children; interactive potential; meaning potential; referential interplay; plausible reading paths; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Dutch language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Nederländska; Dutch; nederländska;

  Sammanfattning : This thesis considers the translation of Dutch and Flemish picture books into Swedish from 1995 to 2006. The main aim of the thesis is to study what meaning the notion translation takes on where picture books are concerned and how the translation practice for picture books is influenced by international co-productions. LÄS MER

 3. 3. Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan En potential för undervisningen

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Göran Morén; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Social issues; social studies; upper secondary school; Samhällsfrågor; samhällskunskap; gymnasieskolan; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Undervisningen i samhällskunskap på gymnasieskolan ska enligt anvisningarna i ämnesplanen bedrivas ”med utgångspunkt i samhällsfrågor”. Vad innebär det? I denna licentiatuppsats diskuteras ämnet samhällskunskap och dess potential, analyserat utifrån samhällsfrågor som didaktiskt begrepp. LÄS MER

 4. 4. Potential for self-care : Assessing and describing self-care ability among elderly people

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Olle Söderhamn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adaptedness; ageing; health; phenomenology; scale testing; self-care agency; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore the nature of elderly people's potential for selfcare from a nursing perspective. The research was performed within an empirical frame of reference as well as within a phenomenological frame at a descriptive and hermeneutical level. LÄS MER

 5. 5. Vilsenhetens epidemiologi en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cecilia A. Melder; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Psychology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion; cultural-study; DeMarinis; existential; health; meaning; object-relations theory; personal beliefs; psychology of religion; public health; quality of live; religiousness; spirituality; WHO; WHOQOL-SRPB; Winnicott;

  Sammanfattning : The existential dimension has gained importance in health studies in the last decades (Moreira-Almeida & Koenig, 2006; DeMarinis, 2008). Little Swedish research exists in this area. A pilot study was conducted in a suburban Stockholm, Church of Sweden parish. LÄS MER