Sökning: "mean-field"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade ordet mean-field.

 1. 1. Resource Allocation with Potts Mean Field Neural Network Techniques

  Detta är en avhandling från Sölvegatan 14 A, 223 62 Lund , Sweden

  Författare :Martin Lagerholm; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Potts; combinatorial optimization; ANN; mean field; approximation; routing; unicast; multicast; airline crew; scheduling; ECG; NP-complete.; Matematik; Mathematics; algorithm; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Fysicumarkivet A:1998:Lagerholm;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar komplexa optimerings problem med artificiella neuron nätverk (ANN) tekniker och diverse verktyg från den teoretiska fysiken. För många typer av komplexa optimerings problem kan den mänskliga hjärnan prestera ett snabbt och hyfsat bra svar. LÄS MER

 2. 2. Mean Field Games for Jump Non-Linear Markov Process

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Rani Basna; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mean-field games; Optimal Control; Non-linear Markov Processes; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : The mean-field game theory is the study of strategic decision making in very large populations of weakly interacting individuals. Mean-field games have been an active area of research in the last decade due to its increased significance in many scientific fields. LÄS MER

 3. 3. Polyelectrolyte - Surfactant Interactions in Dilute Suspensions. A Study Based on Monte Carlo simulations and Mean-Field Calcultations

  Detta är en avhandling från Department of Physical Chemistry, Lund University

  Författare :Torsten Wallin; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aggregation number; linear charge density; chain flexibility; mean-field; calculation; simulation; Monte Carlo; cmc; cac; interaction; electrostatic; charged; micelle; polyelectrolyte; surfactant; hydrophilic; hydrophobic; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : The complexation of macroions or charged micelles and oppositely charged polyelectrolytes was studied by the use of Monte-Carlo simulations and mean field calculations. The Monte-Carlo simulations were performed on a simple model system with the emphasis on the electrostatic interaction, (i) polyelectrolyte rigidity, (ii) polyelectrolyte linear charge density, (iii) surfactant tail length, and (iv) the polyelectrolyte concentration. LÄS MER

 4. 4. Correlated Electronic Structure of Materials Development and Application of Dynamical Mean Field Theory

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Patrik Thunström; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; DFT; DMFT; correlation; entanglement; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Sammanfattning : This thesis is dedicated to the development, implementation and application of a combination of Density Functional Theory and Dynamical Mean Field Theory. The resulting program is shown through several examples to be a powerful and flexible tool for calculating the electronic structure of strongly correlated materials. LÄS MER

 5. 5. Investigation of effective interactions in relativistic mean field theory

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Shufang Ban; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Physics Nuclear physics; NATURVETENSKAP Fysik Kärnfysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER