Sökning: "mcl-1"

Visar resultat 11 - 11 av 11 avhandlingar innehållade ordet mcl-1.

  1. 11. Molecular characterization of apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Microbiology and Tumor Biology Center (MTC)

    Författare :Anna Olsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; B-CLL; apoptosis; TRAIL; FLIP; Bmf; Bfl-1;

    Sammanfattning : B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL), characterized by an accumulation of monclonal B cells, is the most common adult leukemia in the Western world. Defective apoptosis is considered to contribute to cell accumulation, disease progression and resistance to therapy in BCLL. LÄS MER