Sökning: "mazes"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet mazes.

 1. 1. Specific Language Impairment in Swedish: Grammar and Interaction

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kristina Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; interaction; mazes; subordination; word order; verb forms; grammar; Swedish; specific language impairment; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är lätt att förundras över hur snabbt och lätt barn lär sig behärska språket, med tanke på vilket komplicerat system det är. Barnet ska lära sig betydelser, ordböjningar och principer för hur ord kombineras, det ska behärska ljudsystem, artikulation, betoningsmönster och satsmelodi. LÄS MER

 2. 2. The Theory of Polynomial Functors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics, Stockholm University

  Författare :Qimh Xantcha; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; numerical ring; polynomial map; strict polynomial map; numerical map; polynomial functor; strict polynomial functor; numerical functor; maze; multi-set; multation; MATHEMATICS Algebra; geometry and mathematical analysis Algebra and geometry; MATEMATIK Algebra; geometri och analys Algebra och geometri; Mathematics; matematik;

  Sammanfattning : Polynomial functors were introduced by Professors Eilenberg and Mac Lane in 1954, who used them to study certain homology rings. Strict polynomial functors were invented by Professors Friedlander and Suslin in 1997, in order to develop the theory of group schemes. LÄS MER