Sökning: "mats holmquist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden mats holmquist.

  1. 1. Lärande nätverk : En social oas i utvecklingsprocessen

    Författare :Mats Holmquist; Göran Olsson; Lennart Svensson; Högskolan i Halmstad; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reflektion; kreativ; absorbering; förändring; strategi; Arbetsvetenskap; Human Work Science; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

    Sammanfattning : Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. LÄS MER