Sökning: "mathematics teacher education"

Visar resultat 1 - 5 av 112 avhandlingar innehållade orden mathematics teacher education.

 1. 1. Approaching Mathematical Discourse Two analytical frameworks and their relation to problem solving interactions

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Andreas Ryve; Mälardalens högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Didactics of Mathematics; Mathematics Education; Analytical approaches; Communication; Concept maps; Contextualization; Discourse; Engineering students; Higher Education; Intentional analysis; Methodological framworks; Problem solving; Prospective teachers; Student teachers; Teacher education; Theoretical frameworks; MATHEMATICS; MATEMATIK; Matematik tillämpad matematik;

  Sammanfattning : The driving force of conducting the two studies presented in this thesis is to examine ways that conceptual understanding and problem solving could be part of mathematics teaching, and through that, part of students' mathematical knowledge. The specific aims of the thesis are: 1) to characterize the classroom discourse of two, apparently similar, problem solving courses in teacher education and 2) to discuss the possibilities of developing two analytical approaches - the communicational approach to cognition and the dialogical approach - used for studying mathematical discourse. LÄS MER

 2. 2. Matematiken i yrkesutbildningen möjligheter och begränsningar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisbeth Lindberg; Luleå tekniska universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande; Yrkesutbildning; matematik; affordances and constraints;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om matematikens möjligheter och begränsningar i yrkesutbildningar. Vid analysen har flera olika teorier använts s.k. theory-guided bricolage. LÄS MER

 3. 3. Improving Teaching, Improving Learning, Improving as a Teacher Mathematical Knowledge for Teaching as an Object of Learning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jorryt van Bommel; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical Knowledge for Teaching; Object of Learning; Learning Study; Variation theory; mathematics teacher education; Education; Pedagogik; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis concerns teaching in mathematics teacher education and is based on the implementation of a learning study at teacher training. The overall purpose was to investigate in what way teacher training could facilitate and improve student teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching (MKT). LÄS MER

 4. 4. Mathematics teachers' conceptions about equations

  Detta är en avhandling från Helsinki : University of Helsinki

  Författare :Iiris Attorps; Högskolan i Gävle.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; algebra; conception; equation; learning; mathematics teacher; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and to clarify the mathematics teachers’ subject matter and pedagogical content conceptions about equations. As the basis of these conceptions, the teachers’ experiences of the concept learning of equations from their own school time are described. LÄS MER

 5. 5. Matematikproblem i skolan för att skapa tillfällen till lärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Matematik och matematisk statistik

  Författare :Eva Taflin; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; problem-solving; rich problem; teacher; instruction; learning; mathematical ideas; occasions; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to define and explore what mathematical problem solving entails. Seven criteria for rich problems will also be formulated. Rich problems are defined as problems which are especially constructed for mathematics education in a school context. LÄS MER