Sökning: "mathematics learning and development"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden mathematics learning and development.

 1. 1. Children’s early mathematics learning and development Number game interventions and number line estimations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Elofsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics learning and development; number knowledge and skills; intervention; number games; number line estimation; representations of number; lärande och utveckling i matematik; numeriska kunskaper och färdigheter; intervention; numeriska spel; skattningar av tal på tallinjer; representationer av tal.;

  Sammanfattning : Children’s early mathematics learning and development have become a topic of increasing interest over the past decade since early mathematical knowledge and skills have been shown to be a strong predictor of later mathematics performance. Understanding how children develop mathematical knowledge and skills and how they can be supported in their early learning could thus prove to be a vital component in promoting learning of more formal mathematics. LÄS MER

 2. 2. Learning and teaching sustainable development in global-local contexts

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Birgitta Nordén; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Contextual Analysis; Critical Knowledge Capabilities; Deep Approaches to Learning; Deep Approaches to Teaching; Education for Sustainable Development ESD ; Environmental and Sustainabilty Education Research ESER ; Global Classrooms; Global Learning; Global Learning for Sustainable Development GLSD ; Global-Local Contexts; Phenomenography; Sustainable Development; Teaching Approaches; Transdisciplinary Teaching; Transitions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Deep approaches to learning; Deep approaches to teaching; Education for Sustainable Development; ESD; Environmental and Sustainabilty Education Research; ESER; Global classrooms; Global learning; Global eduction; Global - local contexts; Global Learning for Sustainable Development; GLSD; Global teaching and learning; SD; sustainability; Transnational education; Online learning; Transnational learning;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to develop knowledge of teaching and learning sustainable development in global–local contexts. The research field is global learning for sustainable development (GLSD). LÄS MER

 3. 3. Studies in the Conceptual Development of Mathematical Analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Matematiska Institutionen

  Författare :Kajsa Bråting; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; History of mathematics; conceptual development; mathematical analysis; MATHEMATICS Other mathematics; MATEMATIK Övrig matematik; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the development of mathematical concepts from a historical and didactical perspective. In particular, the development of concepts in mathematical analysis during the 19th century is considered. The thesis consists of a summary and three papers. In the first paper we investigate the Swedish mathematician E. LÄS MER

 4. 4. Mathematics teachers' conceptions about equations

  Detta är en avhandling från Helsinki : University of Helsinki

  Författare :Iiris Attorps; Högskolan i Gävle.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; algebra; conception; equation; learning; mathematics teacher; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and to clarify the mathematics teachers’ subject matter and pedagogical content conceptions about equations. As the basis of these conceptions, the teachers’ experiences of the concept learning of equations from their own school time are described. LÄS MER

 5. 5. Manifold Learning in Computational Biology

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Jens Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nonlinear Dimensionality Reduction; Gene Expression Data; Computational Biology; Machine Learning; Manifold Learning;

  Sammanfattning : This thesis deals with manifold learning techniques and their application in gene expression data analysis. Manifold learning is the study of methods that aim to infer geometrical structure from data sampled from manifolds, enabling nonlinear solutions to various machine learning tasks. LÄS MER