Sökning: "mathematical cognition"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden mathematical cognition.

 1. 1. Mathematical Learning Disability Cognitive Conditions, Development and Predictions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Rickard Östergren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematical learning disability; dyscalculia; mathematical cognition; number sense; Matematiska inlärningssvårigheter; dyskalkyli; matematisk kognition; antalsuppfattning;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis was to test and contrast hypotheses about the cognitive conditions that support the development of mathematical learning disability (MLD). Following hypotheses were tested in the thesis: a) domain general deficit, the deficit is primarily located in the domain general systems such as the working memory, b) number sense deficit, the deficit is located in the innate approximate number system (ANS), c) numerosity coding deficit, the deficit is located to a exact number representation system, d) access deficit, the deficit is in the mapping between symbols and the innate number representational system (e. LÄS MER

 2. 2. Approaching Mathematical Discourse Two analytical frameworks and their relation to problem solving interactions

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Andreas Ryve; Mälardalens högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Didactics of Mathematics; Mathematics Education; Analytical approaches; Communication; Concept maps; Contextualization; Discourse; Engineering students; Higher Education; Intentional analysis; Methodological framworks; Problem solving; Prospective teachers; Student teachers; Teacher education; Theoretical frameworks; MATHEMATICS; MATEMATIK; Matematik tillämpad matematik;

  Sammanfattning : The driving force of conducting the two studies presented in this thesis is to examine ways that conceptual understanding and problem solving could be part of mathematics teaching, and through that, part of students' mathematical knowledge. The specific aims of the thesis are: 1) to characterize the classroom discourse of two, apparently similar, problem solving courses in teacher education and 2) to discuss the possibilities of developing two analytical approaches - the communicational approach to cognition and the dialogical approach - used for studying mathematical discourse. LÄS MER

 3. 3. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Magnus Österholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar;

  Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER

 4. 4. Understanding as experiencing a pattern

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Paulina Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Understanding; eye-tracking; mathematical problem solving; cognition; pedagogy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förståelse är ett komplext begrepp. Det används dagligdags utan en motsvarande strikt vetenskaplig definition. Avhandlingen strävar efter att fånga olika aspekter av detta begrepp. LÄS MER

 5. 5. Perspectives on the role of digital tools in students' open-ended physics inquiry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elias Euler; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; digital learning environments; modeling; semi-formalisms; microworlds; social semiotics; embodied cognition; disciplinary-relevant aspects; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : In this licentiate thesis, I present detailed case studies of students as they make use of simulated digital learning environments to engage with physics phenomena. In doing so, I reveal the moment-to-moment minutiae of physics students’ open-ended inquiry in the presence of two digital tools, namely the sandbox software Algodoo and the PhET simulation My Solar System (both running on an interactive whiteboard). LÄS MER