Sökning: "matematisk interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden matematisk interaktion.

 1. 1. Quantum scattering and interaction in graphene structures

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Orlof; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Since its isolation in 2004, that resulted in the Nobel Prize award in 2010, graphene has been the object of an intense interest, due to its novel physics and possible applications in electronic devices. Graphene has many properties that differ it from usual semiconductors, for example its low-energy electrons behave like massless particles. LÄS MER

 2. 2. ROBUST DETECTION AND SPECTRAL ANALYSIS OF SIGNALS WITH APPLICATIONS IN SPECTROSCOPY

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Naveed Butt; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Detection; NQR; NMR; Raman Spectroscopy; Spectral Analysis.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De senaste 150 åren har erbjudit en dramatisk utveckling av vår förmåga att sprida både njutningar och smärta, både i form av upptäckter av ämnen såsom TNT och dynamit och framställningen av heroin och Viagra. Denna utveckling har följts av teknologiska framsteg som tillåter studier av dessa kemikalier genom deras interaktion med till exempel radiosignaler eller laser. LÄS MER

 3. 3. Effects of Spin-Orbit Interactions in Ferromagnetic Metal Nanoparticles

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Aleksander Cehovin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; electrical; magnetic and optical properties; elementary spin excitations; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; electron tunneling spectroscopy; Condensed matter:electronic structure; magnetic anisotropy; spin-orbit interactions; magnetism in nanostructures; egenskaper elektriska; ferromagnetic materials; magnetiska och optiska ; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; relaxation; spectroscopy; supraconductors; magnetic resonance; Fysicumarkivet A:2003:Cehovin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på effekterna av spin-ban växelverkan (SBV) i nanometerstora ferromagnetiska metallpartiklar. SBV kan betraktas som en interaktion mellan två magnetiska moment, varav det ena utgörs av elektronens spin och det andra är orsakat av elektronens egen banrörelse. LÄS MER

 4. 4. Usability and users’ health issues in systems development

  Detta är en avhandling från Uppsala University

  Författare :Inger Boivie; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human-Computer Interaction; Människa-dator interaktion;

  Sammanfattning : The figures of reported health problems in computer-supported, administrative, work are alarmingly high and increasing. The main health problems are visual discomfort, repetitive strain injuries (RSI) and stress-related disorders. LÄS MER

 5. 5. Design and usability in telemedicine

  Detta är en avhandling från Uppsala University

  Författare :Erik Borälv; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human-Computer Interaction; Människa-dator interaktion;

  Sammanfattning : A design of computer systems, that effectively supports the user, is a major goal within human-computer interaction. To achieve this, we must understand and master several tasks. These tasks concern firstly what to develop and secondly how to develop the system. LÄS MER