Sökning: "matematik material"

Visar resultat 1 - 5 av 246 avhandlingar innehållade orden matematik material.

 1. 1. Skolans matematik : En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling

  Författare :Sverker Lundin; Donald Broady; Sten Kaijser; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; matematik; skolmatematik; historia; Matematik; matematikdidaktik; utbildningssociologi; vetenskapsteori;

  Sammanfattning : I argue that common beliefs regarding mathematics originate in the practices of elementary mathematics instruction rather than in science. While learning how to solve mathematical problems in school, we come to believe that mathematics has a set of properties in itself, for instance that it is useful in everyday life, even though this is not necessarily so. LÄS MER

 2. 2. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER

 3. 3. Graphical representations of Ising and Potts models : Stochastic geometry of the quantum Ising model and the space-time Potts model

  Författare :Jakob Erik Björnberg; Anders Björner; Jeffrey Steif; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quantum Ising model; Ising model; Potts model; random-cluster model; random-current representation; random-parity representation; differential inequality; phase transition; Discrete mathematics; Diskret matematik;

  Sammanfattning : HTML clipboard Statistical physics seeks to explain macroscopic properties of matter in terms of microscopic interactions. Of particular interest is the phenomenon of phase transition: the sudden changes in macroscopic properties as external conditions are varied. LÄS MER

 4. 4. The material distribution method : analysis and acoustics applications

  Författare :Fotios Kasolis; Martin Berggren; Volker Schulz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Material distribution method; fictitious domain method; finite element method; Helmholtz equation; linear elasticity; shape optimization; topology optimization;

  Sammanfattning : For the purpose of numerically simulating continuum mechanical structures, different types of material may be represented by the extreme values {,1}, where 0.... LÄS MER

 5. 5. Invariants of knot diagrams and diagrammatic knot invariants

  Författare :Olof-Petter Östlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Mathematics; Knot theory; knot diagram; plane curve; Reidemeister move; finite degree invariant; combinatorial knot invariant; Gauss diagram; MATEMATIK; MATHEMATICS; MATEMATIK; matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : Two knot diagrams describe isotopic knots if and only if they can be connected by a sequence of planar isotopies and Reidemeister moves (cusp-, self-tangency-, and triple point moves). In this dissertation classes of knot diagrams, Reidemeister moves, and relations between sequences of Reidemeister moves are investigated, in a manner inspired by V. LÄS MER