Sökning: "matematik läromedel"

Visar resultat 6 - 9 av 9 avhandlingar innehållade orden matematik läromedel.

 1. 6. X - men sen då? Algebrans stora idéer från första klass till högre matematik : Med fokus på tidig algebra i Sverige

  Författare :Lars Madej; Kajsa Bråting; Kirsti Hemmi; Timo Tossavainen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early algebra; curriculum; mathematics textbooks; primary school mathematics; generalized arithmetic; conceptual knowledge; knowledge levels; mathematics education; Tidig algebra; läroplan; läromedel i matematik; matematik i tidiga skolår; generaliserad aritmetik; konceptuell kunskap; kunskapsnivåer; matematikundervisning; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase the knowledge of the state of algebraic thinking in the earlier years, so called early algebra, in the Swedish primary school. First, using the Big Ideas of Algebra (Blanton et al. LÄS MER

 2. 7. Finnish Teacher Guides in Mathematics : Resources for primary school teachers in designing teaching

  Författare :Tuula Koljonen; Kirsti Hemmi; Andreas Ryve; Jeppe Skott; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural scripts; curriculum materials in mathematics; Finnish primary school; teacher guides characteristics; resources for teaching; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Previous research worldwide has shown that curriculum materials maintain a strong presence and constitute an important tool, artefact, in mathematics classrooms. Yet, there is a vast lack of research on the design and the characteristics of teacher guides. LÄS MER

 3. 8. Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang

  Författare :Jonas Jäder; Michael Hörnquist; Mogens Niss; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : En av anledningarna till varför elever har svårigheter med matematik i skolan är att utantillinlärning utgör grunden för utbildningen för många av eleverna. Procedurella och konceptuella kunskaper behövs för att skapa en bred matematisk kompetens. LÄS MER

 4. 9. Lika chanser i gymnaiset? En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion

  Författare :Helena Korp; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Differentiation; National Assessments; Social reproduction; Pedagogy and didactics; Upper secondary education; Grades; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The general confidence in equal opportunity and equivalent grades are crucial to the moral justification of the social stratification in the modern society, in which meritocracy holds a hegemonic status. In Sweden, a political aim has been that everybody should get upper secondary education, and the government has established a National Agency for Education to promote and control the quality in education and grading. LÄS MER