Sökning: "mat"

Visar resultat 1 - 5 av 430 avhandlingar innehållade ordet mat.

 1. 1. Hållbarhet till middag en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Matilda Marshall; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; etnologi; Sustainability; food; consumption; sustainable consumption; practices; social practice theory; practice bundles; organic food; local food; culture; everyday life; ethnography; ethnology; green distinction; green capital; hållbarhet; mat; konsumtion; hållbar konsumtion; praktiker; praktikteori; praktikknippen; ekologisk mat; lokalproducerad mat; kultur; vardagsliv; etnografi; etnologi; grön distinktion; grönt kapital; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. LÄS MER

 2. 2. Pre-school Children’s Food Habits and Meal Situation Factors Influencing the Dietary Intake at Pre-school in a Swedish Municipality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Sepp; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Nutrition; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Näringslära; Nutrition; förskolebarn; mat och matvanor; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap; Domestic sciences; children; food; meals; nutrient; pre-school; teachers; Hushållsvetenskap; barn; mat; måltider; förskola; lärare;

  Sammanfattning : A pre-school-based dietary survey, using seven-day records, focus group interviews and semi-structured interviews, was carried out in a suburban area of Stockholm. The overall objective was to investigate the individual food and nutrient intake of pre-school children at all meals during the day, as well as factors that might influence children’s intake. LÄS MER

 3. 3. Den maktlösa måltiden Om mat inom äldreomsorgen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för hushållsvetenskap (IHV)

  Författare :Ylva Mattsson Sydner; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Domestic sciences; foodservice; meal; social organisation; elderly-care; symbolic interaction; Hushållsvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Domestic science and nutrition; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : In the Swedish elderly-care sector the institutions are of different character and the kind of care and food-supply they offer vary in scope and intensity. The aim of this study was to analyse how food and meals were handled and provided to the elderly living within those situations and in this context, how food was expressed as a substance or/and in symbols. LÄS MER

 4. 4. Mat, kärlek och metapraktik En studie i vardagsmiddagskonsumtion bland ensamstående mödrar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Susanna Molander; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Theories of practice; Meta-practices; Food; Everyday dinner; Mothering; Single mothers; Love; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The everyday dinner usually involves a number of different and sometimes conflicting ambitions that may include striving for self-fulfillment and striving to care for one’s family and society at large. To understand the consumption that occurs in connection with these ambitions, consumer researchers must understand the context surrounding the everyday dinner. LÄS MER

 5. 5. Ekologisk mat och psykisk hälsa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Elisabeth Von Essen; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i eko-psykologin och ett livsvärldsfenomologiskt perspektiv beskrivs unga vuxnas val av ekologisk mat som en naturbaserad form av självterapeutisk intervention för att förbättra psykisk hälsa. Syftet med undersökningen var att försöka förstå hur unga vuxna aktivt använder relationen mellan kropp och mat i vardagen som del av en strategi för att uppnå välbefinnande och bättre hantera existentiella problem och ängslan inför framtiden. LÄS MER