Sökning: "master craftsman"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden master craftsman.

 1. 1. Lärlingsfrågan : Institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890-1917

  Författare :Sandra Hellstrand; Pernilla Jonsson; Christian H. Jørgensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; apprenticeship; apprentice; institutions; institutional change; educational history; Sweden; vocational education and training; crafts; industry; economics; human capital; on-the-job training; 1890-1917; conceptual history; trade; occupation; vocation; class; estate; employer; producer; master craftsman; lärlingsutbildning; lärlingsfrågan; lärling; utbildningshistoria; yrkesutbildning; institutioner; institutionell förändring; nationalekonomi; humankapital; ekonomiska föreställningar; begreppshistoria; yrke; fack; klass; stånd; mästare; idkare; arbetsgivare; 1890-1917; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The turn of the 20th century was a formative period of industrialisation and class formation, and a key period in the development of European systems of vocational education and training. At that time, apprenticeship training was frequently debated in Sweden, just as it was in many other parts of Europe. LÄS MER

 2. 2. Vocational Bildung in action : A case study of the vocational education biography of master craftsman Wolfgang B

  Författare :Ruhi Tyson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bildung; vocational education; auto biography; craft; reflective practice; narrative inquiry; curriculum; skill; technique; didaktik; Didactics; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : This study looks at issues of Bildung and vocational education from a biographical perspective. These issues are conceptualized in terms of Bildung in action, developed in relation to Schön’s concept reflection in action; Bildung through making as a way of thinking about processes of Bildung connected to crafts; and Bildung in vocational contexts, ie. LÄS MER

 3. 3. Shakespearean parallels and affinities with the Theatre of the absurd in Tom Stoppard's Rosencrantz and Guildenstern are dead

  Författare :Anja Easterling; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Stoppard; Tom; Rosencrantz and Guildenstern Are Dead; Hamlet; Beckett; Samuel; Waiting for Godot; Pinter; Harold; The Caretaker; The Theatre of the Absurd; absurd drama; cliché;

  Sammanfattning : The study elucidates the relation of Tom Stoppard's play Rosencrantz and Guildenstern Are Dead to Hamlet on the one hand and to the Theatre of the Absurd on the other. The two plays chosen to represent the Theatre of the Absurd are Samuel Beckett1 s Waiting for Godot and Harold Pinter* s The Caretaker. LÄS MER