Sökning: "massmedier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet massmedier.

 1. 1. TV-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion

  Författare :Maria Edström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; eliter; genrer; journalistik; etnicitet; genus; klasstillhörighet; kvinnobilden; makt; mansbilden; ålder; massmedier; TV; representation; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dagens Gennyheter : Hur massmedier berättar om genetik och genteknik

  Författare :Malin Ideland; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Medical technology; Media; Genetik; cytogenetics; Genetics; Medicin; Cloning; Natural Unnatural; Risk Possibility; Nature Nurture; Fact Fiction; Journalistic Narrations; Metaphor; Interdiscourse; Intertextuality; Discourse; Gene Technology; Press and communication sciences; Media; Medicinsk teknik; Medicin; Journalistik; kommunikation; cytogenetik;

  Sammanfattning : During the 1990’s gene technology got a break-through – both as a science and in people’s consciousness. Media reported frequently about scientific breakthroughs. LÄS MER

 3. 3. Massmedier - de nya folkrörelserna. Kultur och normativ integration i det svenska samhället

  Författare :Pál Orbán; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Informationsdesign i samhällsinformation : fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv

  Författare :Staffan Udd; Rune Pettersson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Grafisk formgivning ; Informationsteori ; Visuell kommunikation ; Avhandlingar ; Informationsdesign;

  Sammanfattning : Avhandlingen har arbetats fram inom ramen för forskningsprofilen Innovation och Design. Temat är informationsdesign i samhällsinformation.Texten tar utgångspunkt i utställningen Toppmötet och debatten går vidare… Utställningen används som en informationsartefakt genom hela avhandlingen. LÄS MER

 5. 5. Connecting Social Science and Information Technology : Democratic Privacy in the Information Age

  Författare :Mikael Sundström; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; systems theory; Political and administrative sciences; IT Information Technology Democracy Privacy; Informatics; Social sciences; systemteori; Informatik; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : This work has two main ambitions. First, we will develop a generic framework which, properly used, can drastically reduce the intrinsic complexity of the continually evolving IT-environment, making it less unwieldy. That should prove advantageous for anyone trying to analyse social aspects of the moving target that is classified as "IT". LÄS MER