Sökning: "mass medium"

Visar resultat 1 - 5 av 188 avhandlingar innehållade orden mass medium.

 1. 1. Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle

  Detta är en avhandling från Historiska Media/Nordic Academic Press

  Författare :Elisabeth Reuterswärd; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Modern history up to circa 1800 ; legitimacy; laws and regulations; government; clergy; peasants; literate society; oral society; public announcements; mass medium; mass communication; Philology; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Var efterlystes brottslingar förr? I kyrkan! Var fick man reda på att äkta män övergivit sina hustrur? I kyrkan! Hur annonserades kommande auktioner? I kyrkan! Var tillkännagavs nya lagar och förordningar? Hur fick människor besked om var viktiga möten skulle äga rum? Hur visste man att landet var i krig och vad som hände under kriser av olika slag? Naturligtvis var det i kyrkan. Den var länge allmogens självklara plats för nyhetsförmedling. LÄS MER

 2. 2. Mass Transport in Apple Tissue: Effects of Tissue Structure and Osmotic Processing Conditions

  Detta är en avhandling från Nikolaos E. Mavroudis, Unilever Research at Colworth, Sharnbrook, Bedford, MK441LQ, UK

  Författare :Nikolaos Mavroudis; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; drying; porosity; shrinkage; cell vitality; apple structure; apple; osmotic processing; mass transport; mass transport mechanisms;

  Sammanfattning : Osmotic processing can be a very useful processing step in today’s food industry enabling the production of high quality natural food ingredients out of plant tissues. The maintenance of high product quality is quite product specific with regard to quality attributes. These attributes include fresh/like appearance, taste, texture and composition. LÄS MER

 3. 3. Accelerator Mass Spectrometry of 36Cl and 129I Analytical Aspects and Applications

  Detta är en avhandling från Nikolaos E. Mavroudis, Unilever Research at Colworth, Sharnbrook, Bedford, MK441LQ, UK

  Författare :Vasily Alfimov; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Accelerator Mass Spectrometry; iodine-129; chlorine-36; gas-filled magnet; radioactive tracer; Arctic Ocean; Nordic Seas; North Atlantic; thermohaline circulation; Sellafield; La Hague; Miljöteknik; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik;

  Sammanfattning : Two long-lived halogen radionuclides (36Cl, T1/2 = 301 kyr, and 129I, T1/2 = 15.7 Myr) have been studied by means of Accelerator Mass Spectrometry (AMS) at the Uppsala Tandem Laboratory.The 36Cl measurements in natural samples using a medium-sized tandem accelerator (~1 MeV/amu) have been considered. LÄS MER

 4. 4. Is the medium the message? The impact of digital media on the newspaper concept

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sara Leckner; KTH.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Newspaper publishing; newspaper industry; strategy; convergence; new media; digital media; electronic media; display technology; media technology; presentation-style; user interface; newspaper layout; reading behaviour; perception; newspaper consumption; consumer needs; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The impact of digital (new) media has caused both challenges and threats to newspapers’ continuing existence as a profitable and influential mass medium. While this is not the first time in history that new media appear to be challenging the future of the newspaper medium, from one perspective digital media offer not only direct competition, or alternative ways to produce and deliver news, but also possibilities for convergence, for making new media part of the traditional newspaper, inducing whole new possibilities for publishing. LÄS MER

 5. 5. Overcoming the Mass Transport Limitations of Dye-Sensitised Solar Cells Towards highly efficient and robust alternative redox mediator electrolyte DSSCs

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Roger Jiang; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dye-sensitised solar cell; dye-sensitized solar cell; photoelectrochemical cell; cobalt tris bipyridine ; mass transport; photocurrent transients;

  Sammanfattning : Dye-sensitised solar cells (DSSCs) have been subject to decadelong research interest, and may have some potential niche market applications. Recently, major advances in power conversion efficiencies have been achieved following the transition to cobalt polypyridine based redox mediators. LÄS MER