Sökning: "mass culture"

Visar resultat 1 - 5 av 147 avhandlingar innehållade orden mass culture.

 1. 1. Nakna män : Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts akademiska förlag

  Författare :Patrik Steorn; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; image culture; visual culture; performativity; masculinity; male nude; queer studies; homosociality; vitalism; mechanism; physical culture; life-reform-movement; nationalism; artist’s role; Eugène Jansson 1862–1915 ; JAG Acke 1859–1924 ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : At the turn of the 20th century, there was a notion in Europe that urbanisation and industrialisation had drained the human race of spiritual and physical energy. A particular concern was that men were being emasculated. LÄS MER

 2. 2. Två drömspel : från Strindbergs modernism till Potters television

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Staffan Ericson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernism; mass culture; art; popular culture; media; television; cultural fields; cultural studies; Frankfurt school; dreamplay; allegory; naturalism; August Strindberg; Walter Benjamin; Raymond Williams; Dennis Potter; Pierre Bourdieu; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis studies the relations between modernism, mass culture and visual media. Using the dramatic form of the ”dream play” as focal point, it compares the drama of August Strindberg with the television series of Dennis Potter, and the theories of Walter Benjamin with those of Raymond Williams. LÄS MER

 3. 3. Två drömspel : från Strindbergs modernism till Potters television

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Staffan Ericson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modernism; mass culture; art; popular culture; media; television; cultural fields; cultural studies; Frankfurt school; dreamplay; allegory; naturalism; August Strindberg; Walter Benjamin; Raymond Williams; Dennis Potter; Pierre Bourdieu; Populärkultur; TV-serier; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis studies the relations between modernism, mass culture and visual media. Using the dramatic form of the ”dream play” as focal point, it compares the drama of August Strindberg with the television series of Dennis Potter, and the theories of Walter Benjamin with those of Raymond Williams. LÄS MER

 4. 4. Looking good a study of gendered body ideals among young people

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Carita Bengs; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; body ideals; young people; gender; consumer culture; ideal images; advertising; mass; Kroppskultur; Kroppsuppfattning; Ungdomar;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to study how social and cultural norms regarding body and appearance are perceived and interpreted by young people. This is done by studying both how these perceptions affect young people and how the body is controlled and altered through practices such as dieting, exercise, plastic surgery and the use of steroids. LÄS MER

 5. 5. Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Magnus Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Kerstin Ekman; Peter Høeg; Jan Kjærstad; mass culture; crime fiction; postmodernism; high low-culture; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är en utbredd uppfattning att gränserna mellan högkulturen och masskulturen blivit mindre skarpa i vår postmoderna kultur. Den höga litteraturen lånar friskt former, motiv och grepp från masskulturen – och viceversa. LÄS MER