Sökning: "masculinity social work"

Visar resultat 1 - 5 av 93 avhandlingar innehållade orden masculinity social work.

 1. 1. I viljan att göra det normala : En kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården

  Författare :Tina Mattsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Femininity; Masculinity; Drug abuse treatment; Ethnicity; Class; Sexuality; Sex; Gender; Social work; Social changes; theory of social work; Samhällsvetenskaper; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to use intersectional analysis to investigate how gender is made in drug abuse treatment and to examine how the formation of gender interplays with the formation of sexuality, class and ethnicity. Central questions are: What gender(s) are to be shaped in druge abuse treatment? What happens to a gender perspective with emancipatory ambitions when it is incorporated into a normalizing practice such as social work? Quantitative methods are used to answer these questions. LÄS MER

 2. 2. The work of construction site managers: problematizing perceptions of embodied work practices

  Författare :Rikard Sandberg; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; construction work; autonomy; embodiment; masculinity; workaholism; work practices;

  Sammanfattning : Over the past few decades, scholars have paid increasing attention to work of site managers in the construction industry. In particular, the work situations of site managers have been increasingly depicted as demanding and stressful. LÄS MER

 3. 3. Konturer av ett kvinnligt fält : Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling

  Författare :Karin Trulsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; national insurance; Social problems and welfare; substance abuse treatment; social support; family life; life history; habitus; social and cultural capital; gender; masculinity; motherhood; femininity; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to describe the conditions under which substance abusing women live with regard to their families, the substance abuse and treatment. The interaction between the substance abusing women and the institutional expectations is analysed from gender and class perspective. LÄS MER

 4. 4. Socionomkärrriärer - Om vägar genom yrkeslivet i en av välfärdsstatens nya professioner

  Författare :Karin Kullberg; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Careers; social work; social worker; socionom; social services; professions; professionalisation; organisations; gender; masculinity;

  Sammanfattning : The dissertation is about career in working life – not career solely in the sense of climbing upwards in the organizational hierarchy to management level, but career as the movement that individuals or groups make over time through working life. The focus is on social workers and their professional field. LÄS MER

 5. 5. Brist på manliga förebilder. Dekonstruktion av en föreställning och dess praktik

  Författare :Helena Johansson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Male role models; boys; teenagers; single mothers; absent fathers; deconstruction; social constructionism; discourse analysis; discourse; gender; masculinity; social work;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting point in the conception that teenage boys living with a single mother lack male role models and that this lack is related to some of the boys’ social problems. The overall aim of the thesis is to analyse and deconstruct the conception lack of male role models within the field of social work. LÄS MER