Sökning: "martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade ordet martinsson.

 1. 1. Ion beam analytical techniques in atmospheric aerosol studies

  Författare :Bengt Martinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1988]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1988:Martinsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Theoretical development of rotational CARS for combustion diagnostics

  Författare :Lars Martinsson; [1994]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1994:Martinsson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Development and Evaluation of Methods in Source Apportionment of the Carbonaceous Aerosol

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate research (CEC) & Department of Physics, Division of Nuclear Physics

  Författare :Johan Martinsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbonaceous aerosol; organic aerosol; aerosol particles; source apportionment; air pollution;

  Sammanfattning : Atmosfäriska partiklar (aerosoler) finns överallt i jordens atmosfär. Masskoncentrationen av dessa varierar kraftigt beroende på i vilken miljö man mäter. I stadsluft kan man uppmäta tiotals mikrogram per kubikmeter medan man i arktiska områden uppmäter nanogram per kubikmeter. LÄS MER

 4. 4. Ultrafast Dynamics in Ground and Excited States of Porphyrin Molecules

  Detta är en avhandling från Peter Martinsson, Chemical Physics, Chemical Center, Lund University, Box 124, 221 00 Lund

  Författare :Peter Martinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; intra- and intermolecular dynamics.; Zn-porphyrin; bacteriochlorophyll a; chlorophyll b; Femtosecond transient absorption spectroscopy; chlorophyll a; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syfte: Att studera de inter- och intramolekylära processer som sker efter excitation av en porfyrinmolekyl. De huvudsakliga pigmenten i det fotosyntetiska antennsystemet; klorofyll a, klorofyll b, samt bakterioklorofyll a är alla porfyriner, som absorberar solljus och transporterar energin till ett reaktionscenter där energin används för laddningsseparation och elektrontransport. LÄS MER

 5. 5. Ropivacaine and cellular functions : Towards an understanding of efficacy in ulcerative colitis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Titti Martinsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Ulcerative colitis is an inflammatory condition affecting the mucosa of the colon and the disease is characterised by periods of active colonic inflammation, intermitted by periods of remission. Local anaesthetics have been shown to exhibit a wide array of anti inflammatory effects in addition to the reversible block of nerve impulse propagation, and some or maybe all of these may explain the reported beneficial effects of local anaesthetics in ulcerative colitis patients. LÄS MER