Sökning: "markus hällgren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden markus hällgren.

 1. 1. Avvikelsens mekanismer Observationer av projekt i praktiken

  Detta är en avhandling från Umeå

  Författare :Markus Hällgren; Tomas Blomquist; Nils Wåhlin; Mats Engwall; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projects; project management; loosely coupled systems; deviations; practice; Projekt; projektledning; löst kopplade system; avvikelser; praktik; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Bakgrund I det närmaste alla organisationer strävar efter att använda sina resurser så effektivt som möjligt. Vad som dock inte diskuterats i någon större utsträckning är att den starkt kopplade komplexa organisationen inte klarar av att bemöta ens den minsta avvikelsen utan att ägna den direkt uppmärksamhet. LÄS MER

 2. 2. Mellan plan och kaos : En studie av avvikelser i projektintensiva organisationer

  Detta är en avhandling från Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet, Institutionen för företagsekonomi

  Författare :Markus Hällgren; Anders Söderholm; Tomas Blomquist; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER