Sökning: "marknadsorganisering"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet marknadsorganisering.

 1. 1. Marknadisering : En idé och dess former inom sjukvård och järnväg, 1970-2000

  Författare :Jesper Meijling; Sverker Sörlin; Sabine Höhler; Per Wisselgren; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Marknad; marknadisering; marknadsorganisering; marknadsorganisation; mar-ket studies; avreglering; offentliga verksamheter; public choice; new public management; nyliberalism; sjukvård; sjukvårdsorganisation; värdebaserad vård; värdebaserad konkurrens; diagnosbaserad konkurrens; diagnosflöden; järnväg; järnvägssystem; ANT; översättning; idé; idéhistoria.; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö; History of Science; Technology and Environment;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur marknadisering introducerades som idé i offentliga verksamheter i Sverige från 1970-talets början till omkring år 2000. Marknadisering definieras här som processen att göra verksamheter som inte tidigare var marknadsorganiserade eller marknadsstyrda mer marknadsliknande, och att detta framförallt handlade om offentliga verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap

  Författare :Anders Fredriksson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärare; offentliga tjänstemän; gymnasieskola; styrning; organisering; marknadsanpassning; närbyråkrater; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Går det att styra lärare genom skolans organisering? Tidigare forskning ger motsägelsefulla besked och framställer vanligtvis lärare som antingen i hög grad mottagliga för politisk styrning eller nära nog politiskt ostyrbara. Mot bakgrund av de senaste årens omfattande skolreformer är syftet med avhandlingen att analysera hur den politiska styrningen av skolan påverkar lärares förhållningssätt i rollen som offentliga tjänstemän. LÄS MER