Sökning: "marketisation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet marketisation.

 1. 1. Modernisation and marketisation The Chinese kindergarten in the 1990s

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Limin Gu; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chinese kindergarten; early childhood education; reform; modernisation; marketisation; structure; ideology; change; continuity; progress; conflict; differentiation;

  Sammanfattning : This is a study of changes in Chinese kindergarten education in the era of the post-Mao four modernisations. Based on fieldwork carried out in China in 1997, this thesis examined the changes of Chinese kindergarten education at two levels — changes in system (structural change) and changes in educational activities (curriculum and ideological change), especially for the period of the 1990s. LÄS MER

 2. 2. Hooked on Markets : Revaluing Coastal Fisheries in Liberal Rural Capitalism

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Sociology, Uppsala University

  Författare :Alexander Dobeson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; marketisation; economisation; valuation; evaluation; practice theory; technology; quality; relational ethnography; natural resources; fisheries; rural capitalism;

  Sammanfattning : Natural resource–based economies are typically embedded in rural networks of production. In recent years, however, the privatisation of access rights and the organisation of markets have substantially transformed some of these rural economies. LÄS MER

 3. 3. Att navigera på en skolmarknad en studie av valfrihetens geografi i tre skolor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholm University

  Författare :Anna Ambrose; Nihad Bunar; Katarina Gustafson; Daniel Sundberg; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; geography of school choice; place and space; school choice strategies; marketisation; rumours; school habitus; hot and cold knowledge.; skolvalfrihetens geografi; plats och rum; strategier för skolval; marknadisering; skol habitus; rykten; skolmarknad; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur skolvalfriheten som policy, det vill säga uppfattad möjlighet och hot tar sig i uttryck i vardaglig praktik. Aspekter av diskurser, praktiker analyseras i avhandlingen utifrån olika aktörers handlingshorisonter. LÄS MER

 4. 4. Mellan tradition, demokrati och marknad : - en analys av lärares identitetskonstruktion, i samtal kring etiska frågor i läraryrket

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (LHS)

  Författare :Sara Irisdotter; Sara Irisdotter Aldenmyr; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher identity; teacher profession; democracy; school tradition; marketization; school development; critical discourse analysis; discourse ethics.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; marketisation;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the construction of teacher identity in the field of tension between teacher tradition, democratization and a free economic market. The main purpose is to analyze what aspects of teacher identity are constructed as teachers talk about ethical questions in their practice. LÄS MER

 5. 5. Development and 'The other within': the culturalisation of the political economy of poverty in the Northern Uplands of Viet Nam

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Peace and Development Research, School of Global Studies, Göteborg University

  Författare :Bent D. Jørgensen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; poverty; poverty alleviation; development; marginalisation; privatisation; modernisation; marketisation; democratisation; development studies; upland development; ethnic minorities; Hmong; Dao; Muong; Viet Nam Vietnam .;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the issue of poverty in eight villages in Northern Viet Nam during the current Doi Moi reforms. In all reforms, poverty alleviation has been a main concern for which market economy and economic growth have been seen as largely successful tools. However, in parallel to economic growth, the social inequality has increased. LÄS MER