Sökning: "marketisation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet marketisation.

 1. 1. Modernisation and marketisation : The Chinese kindergarten in the 1990s

  Författare :Limin Gu; Gunilla Halldén; Inger M. Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chinese kindergarten; early childhood education; reform; modernisation; marketisation; structure; ideology; change; continuity; progress; conflict; differentiation;

  Sammanfattning : This is a study of changes in Chinese kindergarten education in the era of the post-Mao four modernisations. Based on fieldwork carried out in China in 1997, this thesis examined the changes of Chinese kindergarten education at two levels — changes in system (structural change) and changes in educational activities (curriculum and ideological change), especially for the period of the 1990s. LÄS MER

 2. 2. Nursing homes on public display : Reputation management in the new landscape of Swedish eldercare

  Författare :Elisabeth Carlstedt; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nursing homes; eldercare; reputation management; marketisation; audits; mediatization; neo-institutional theory; Äldreboende; äldreomsorg; anseendehantering; marknadisering; granskning; medialisering; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : The general perception of Swedish nursing homes has historically been gloomy. Nursing homes have been associated with a passive, isolated, and institutionalised ‘fourth age’ life. Media reports and the public debate have largely stressed the need for organisational improvements, and called for transparency and control. LÄS MER

 3. 3. Hooked on Markets : Revaluing Coastal Fisheries in Liberal Rural Capitalism

  Författare :Alexander Dobeson; Patrik Aspers; Vessela Misheva; Koray Çalışkan; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; marketisation; economisation; valuation; evaluation; practice theory; technology; quality; relational ethnography; natural resources; fisheries; rural capitalism;

  Sammanfattning : Natural resource–based economies are typically embedded in rural networks of production. In recent years, however, the privatisation of access rights and the organisation of markets have substantially transformed some of these rural economies. LÄS MER

 4. 4. Att navigera på en skolmarknad : en studie av valfrihetens geografi i tre skolor

  Författare :Anna Ambrose; Nihad Bunar; Katarina Gustafson; Daniel Sundberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; geography of school choice; place and space; school choice strategies; marketisation; rumours; school habitus; hot and cold knowledge.; skolvalfrihetens geografi; plats och rum; strategier för skolval; marknadisering; skol habitus; rykten; skolmarknad; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur skolvalfriheten som policy, det vill säga uppfattad möjlighet och hot tar sig i uttryck i vardaglig praktik. Aspekter av diskurser, praktiker analyseras i avhandlingen utifrån olika aktörers handlingshorisonter. LÄS MER

 5. 5. Mellan tradition, demokrati och marknad : - en analys av lärares identitetskonstruktion, i samtal kring etiska frågor i läraryrket

  Författare :Sara Irisdotter; Sven Hartman; Johanna Gustafsson Lundberg; Gunnel Colnerud; Sara Irisdotter Aldenmyr; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher identity; democracy; school tradition; marketisation; school development; critical discourse analysis; discourse ethics.; Education; Pedagogik; teacher identity; teacher profession; marketization;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the construction of teacher identity in the field of tension between teacher tradition, democratization and a free economic market. The main purpose is to analyze what aspects of teacher identity are constructed as teachers talk about ethical questions in their practice. LÄS MER