Sökning: "marketing regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden marketing regulation.

 1. 1. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföringsansvar : om förutsättningarna för marknadsrättsligt och civilrättsligt ansvar för marknadsföringen

  Författare :Mathias André; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The exchange of cotton : Ugandan peasants, colonial market regulations and the organisation of international cotton trade, 1904-1918

  Författare :Torbjörn Engdahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; cotton; market; organisation; buying-practices; transaction costs; colonial; regulation; policy implementation; Uganda; marketing channel; peasant; chief; middlemen; free-standing company; cotton exchange; international trade; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : Between 1904 and 1918, the British colonial administration in Uganda regulated the cotton industry in order to maintain and improve the quality of the exported cotton. The main topics of the dissertation are: Why were these regulations enacted and who initiated them? The dissertation analyses the impact of the organisation of the international cotton trade on the buying practices in the local Uganda cotton market. LÄS MER

 4. 4. Trygghet som handelsvara : Privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900–1950

  Författare :Alf Sjöblom; Orsi Husz; Nils Edling; Niklas Stenlås; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Industrial Life Insurance; Industrial Assurance; Insurance; Welfare; Welfare State; Social Policy; Marketing; Governmentality; Social Engineering; Actuarial; Sweden; 20th Century; Trust; Agency System; History; historia;

  Sammanfattning : Industrial Life Insurance (ILI) was introduced in Sweden in the beginning of the 1900s. Following models already used in the United Kingdom and the United States, this insurance was specifically aimed at manual labourers, promising pension savings and compensation to surviving relatives. LÄS MER

 5. 5. Motsättningarnas marknad : Den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950-1980

  Författare :Klara Arnberg; Lena Andersson-Skog; Yvonne Svanström; Kirsti Niskanen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; History of Sexuality; Pornography; Sweden; Business history; Media history; Obscenity Regulation; Ekonomisk historia; Sexualitetshistoria; Pornografi; Företagshistoria; Mediehistoria; Sedlighetslagstiftning; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis analyses the development towards a mass market pornographic press. Sweden (in addition to Denmark) is often described as a forerunner in this development when the so-called “porn wave” hit most of the Western world in the late 1960s. LÄS MER