Sökning: "marketing events"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden marketing events.

 1. 1. Social Marketing through Events

  Författare :Henrik Jutbring; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social marknadsföring; Evenemang; Beteendeförändring; Konsumentupplevelser; Publicitet; Framing theory; Social marketing; Events; Behaviour change; Consumer experience; Publicity; Framing theory;

  Sammanfattning : In today’s society, events are used as a mens to achieve a variety of goals, including increased tourism and economic improvement. Events also offer opportunities for communication, both through the visitor experience and through the publicity that is generated. LÄS MER

 2. 2. Evenemangsmarknadsföringens organisering : Interaktion mellan aktörer på ett politiskt torg

  Författare :Mia Larson; Svante Leijon; Bo Edvardsson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; renewal processes; political market square; project networks; events; festivals; political processes;

  Sammanfattning : This thesis comprises five papers discussing two case studies – the mega-event World Championships in Athletics 1995 in Göteborg and the regional festival Storsjöyran in Östersund, Sweden. The study adopts an organisational-theoretical perspective and focus on both intra- and interorganisational aspects of the marketing work. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av turistdestinationer genom samarbete

  Författare :Jörgen Elbe; Lena Larsson-Mossberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Tourist destinations; events; business development; cooperation; network perspective; Företagsekonomi; Turistdestinationer; evenemang; affärsutveckling; samarbete; nätverksperspektiv; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : In this thesis tourist destinations are considered as networks of business actors inside and outside the destination, such as producers of attractions or supporting services and different kinds of intermediaries. These actors are interdependent, since they provide the different components of a generic tourist product. LÄS MER

 4. 4. Gör som jag säger! igen och igen : om lojalitet och lek i marknadsföringen: en beskrivning av legitimeringssystematik

  Författare :Jens Martin Svendsen; Pierre Guillet de Monthoux; Thomas Bay; Alf Rehn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; description; situation; loyalty; customer; employee; marketing practice; action; recommendation; game; language; meaning; consciousness; pragmatism; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Marknadsföring bildar ett system av kompetenser baserade på kunskap om förfarande. Beroende på hur förfarandet är beskrivet så faller kunskapen ut. LÄS MER

 5. 5. Kunglig kommunikation - körkonst och tradition : En autoetnografi om autenticitet i ett kungligt konstföretag

  Författare :Gösta Kylsberg; Pierre Guillet de Monthoux; Lars Lindkvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aesthetics; aesthetic experience; aesthetic value; art company; authenticity; experience economy; horse-drawn carriages; monarchy; performance; rich authenticity; ritual; royal; special events; state ceremonies; tacit knowledge; traditions; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Event marketing has developed in the era of the experience economy. But the rapid growth of the event industry has led to an overflow of events on the market competing for the attention of potential audiences, and events face the risk of becoming non-events or pseudo-events. LÄS MER