Sökning: "market self-regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden market self-regulation.

 1. 1. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 2. 2. From Green Image to Green Practice : Normative action and self-regulation

  Författare :Minna Gillberg; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IPPC Directive; ISO 14001; EMAS; sustainability; norm world; ethical deliberation; phronesis; environmental management system; self-regulation; advanced practice; normative action; Environmental Protection Act; sociology of law; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Ever since environmental issues appeared on the agenda of modern industrial society, through the work of whistle blowers such as Rachel Carson, Georg Borgström, Björn Gillberg and Hans Palmstierna, the Swedish state has exerted itself to project a green image. In practice this image has merely functioned as a defence for the legitimacy of industrial development. LÄS MER

 3. 3. Varför blev det (bara) en? : En studie av en offentlig marknad i förändring

  Författare :Olga Yttermyr; Elisabeth Sundin; Bengt Jacobsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Quasi-markets; public sector; organizational change; process study; market structure; Offentlig marknad; offentlig sektor; organisatorisk förändring; processtudie; marknadsstruktur;

  Sammanfattning : De senaste två decennierna har forskare i Sverige och andra länder riktat allt större intresse mot offentliga marknader. Sådana organisatoriska arrangemang skapas runtom i svenska kommuner. Den här studien är en longitudinell studie av en process där en offentlig marknad för grundskoleutbildning skapas och utvecklas i en svensk kommun. LÄS MER

 4. 4. Rådgivningsansvar – särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning

  Författare :Fredric Korling; Jan Kleineman; Stefan Lindskog; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advice; advisor; financial advice; investment advice; adviser liability; tort; damages; MiFID; behavioral finance; consumer; accountant; lawyer; insurance intermediary; financial market; råd; rådgivning; finansiell rådgivning; investeringsrådgivning; finansrådgivning; placeringsrådgivning; rådgivaransvar; rådgivningsansvar; skadestånd; MiFID; behavioral finance; konsument; revisor; advokat; försäkringsförmedlare; värdepappersmarknad; Private law; Civilrätt; Tort law; Skadeståndsrätt; Contract law; Speciell avtalsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The liability incurred with respect to advisory services, particularly with respect to financial and investment advice, is the subject of this thesis. A number of factors that have influenced developments within the societal and regulatory environments in which advisory services are provided, primarily with respect to financial advice, are examined. LÄS MER

 5. 5. Ett gemensamt styrelserum : rättsliga förutsättningar för att åstadkomma en jämn könsfördelning genom kvotering

  Författare :Johanna Jers; Görel Granström; Jan Leidö; Katarina Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; gender equality; quota rules; board of directors; boardroom; companies listed on the stock market; EU law; corporate law; company law; Swedish company law; corporate governance; Rättsvetenskap; juridik; EU-rätt; associationsrätt; bolagsrätt; aktiemarknadsrätt; genus; jämställdhet; kvotering; bolagsstyrelser; styrelserum; aktiemarknadsbolag; noterade bolag; bolagsstyrning; Law; juridik;

  Sammanfattning : Many countries have set political goals in order to achieve an equal gender balance on company boards. A common intervention to reach these goals is the introduction of mandatory quota rules. LÄS MER