Sökning: "market regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 171 avhandlingar innehållade orden market regulation.

 1. 1. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 2. 2. The exchange of cotton : Ugandan peasants, colonial market regulations and the organisation of international cotton trade, 1904-1918

  Författare :Torbjörn Engdahl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; cotton; market; organisation; buying-practices; transaction costs; colonial; regulation; policy implementation; Uganda; marketing channel; peasant; chief; middlemen; free-standing company; cotton exchange; international trade; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : Between 1904 and 1918, the British colonial administration in Uganda regulated the cotton industry in order to maintain and improve the quality of the exported cotton. The main topics of the dissertation are: Why were these regulations enacted and who initiated them? The dissertation analyses the impact of the organisation of the international cotton trade on the buying practices in the local Uganda cotton market. LÄS MER

 3. 3. Insiders’ outside/Outsiders’ inside : Rethinking the insider regulation

  Författare :Ulrika Sjödin; Thomas Bay; Pierre Guillet de Monthoux; Elton G. McGoun; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Financial trade; speculation; insider trading; insider regulation; market professionals; law; game rule; gambling; economy; financial markets; desire; investment; risk; symmetric information; genealogy; deconstruction; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Financial speculation has increased dramatically over the last 30 years. This means that a practice that used to be viewed as immoral gambling has become legitimate financial trade. This book explores the genealogy of the coexisting insider trading laws. LÄS MER

 4. 4. Suveränitetserosion? : Om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller; särskilt Sverige

  Författare :Jaan Paju; Ulf Bernitz; Eva Edwardsson; Ulla Neergaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; EU Law; Social Security; Free Movement of Workers; Free Movement of Persons; Free Movement of Services; Internal Market; the Charter of Fundamental Rights; Union Citizenship; Regulation 3 58; Regulation 1408 71; Regulation 883 2004; Regulation 1612 68; Regulation 492 2011; Directive 2004 38; social trygghet; europeisk integrationsrätt; migrerande arbetstagare; inre marknaden; unionsmedborgarskap; rättighetsstadgan; tolkningsmetoder; förordning 882 2004; förordning 1408 71; förordning 3 58; europeisk integrationsrätt; European Law;

  Sammanfattning : Frågan som avhandlingen Suveränitetserosion? ställer är om den fortsatta utvecklingen ska vara för EU att lagstifta om eller om den, som den till övervägande del varit de senaste femtio åren, ska fortsätta utvecklas av EU-domstolen.Medlemsstaternasnationella sociala trygghetssystem är inte, och kan inte vara, opåverkade i ett unionsrättsligt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Motsättningarnas marknad : Den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950-1980

  Författare :Klara Arnberg; Lena Andersson-Skog; Yvonne Svanström; Kirsti Niskanen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; History of Sexuality; Pornography; Sweden; Business history; Media history; Obscenity Regulation; Ekonomisk historia; Sexualitetshistoria; Pornografi; Företagshistoria; Mediehistoria; Sedlighetslagstiftning; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis analyses the development towards a mass market pornographic press. Sweden (in addition to Denmark) is often described as a forerunner in this development when the so-called “porn wave” hit most of the Western world in the late 1960s. LÄS MER