Sökning: "marie jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden marie jonsson.

 1. 1. On Manufacturing Technology as an Enabler of Flexibility : Affordable Reconfigurable Tooling and Force-Controlled Robotics

  Författare :Marie Jonsson; Mats Björkman; Lars Pejryd; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to survive in today’s global market many manufacturing companies seek flexibility to reduce product lead times and meet changing market demands. Manufacturing equipment forms the base of the production system and manufacturing technology with the capability to adapt to any changes in prerequisites is thus a key enabler of flexibility. LÄS MER

 2. 2. Vad vilja vegetarianerna? : En undersökning av den svenska vegetarismen 1900–1935

  Författare :Marie Jonsson; Magnus Rodell; David Östlund; Cecilia Riving; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; vegetarianism; vegetarian food; Lebensreform; life reform movement; modernity; the natural way of life; hygiene; international movement; collective identity; biopolitics; religion and science; vegetarianism and religion; human and animals; vegetarism; vegetarianism; vegetarisk mat; Lebensreform; livsreformrörelsen; modernitet; naturenligt levnadssätt; hygienism; internationell rörelse; kollektiv identitet; biopolitik; religion och vetenskap; vegetarism och religion; människa och djur; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Throughout human history, some people have chosen to abstain from eating meat – for ethical or religious reasons. But beginning in the mid-19th cen­tury, groups and organizations were formed in the West who identified themselves as “vegetarian”. LÄS MER

 3. 3. Social and Emotional Characteristics of Speech-based In-Vehicle Information Systems : Impact on Attitude and Driving Behaviour

  Författare :Ing-Marie Jonsson; Nils Dahlbäck; Johan Åberg; Olle Eriksson; Håkan Alm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bilkörning; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Modern vehicles use advanced information systems in vehicles to provide and control a wide variety of functions and features. Even modest vehicles today are equipped with systems that control diverse functions from air-conditioning to high quality audio/video systems. LÄS MER

 4. 4. Facets of Gender : Analyses of the Family and the Labour Market

  Författare :Marie Evertsson; Jan O. Jonsson; Paula England; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender; housework; household work; gender equality; gender attitudes; dependence; labour market; children; family; on-the-job training; divorce; promotion; occupational change; division of work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis contains four different studies on the dynamics of gender in households and workplaces. The relationship between family life and work life is in focus, particularly in the paper on labour market outcomes after divorce.In the introductory chapter, the Swedish context is briefly described. LÄS MER

 5. 5. Dödsbränder i Sverige : En analys av datakvalitet, orsaker och riskmönster

  Författare :Anders Jonsson; Finn Nilson; Carl Bonander; Henrik Jaldell; Marie Hasselberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fire; Risk; Mortality; Epidemiology; Brand; Risk; Mortalitet; Epidemiologi; Risk and Environmental Studies; Risk- och Miljöstudier;

  Sammanfattning : Risken att omkomma genom brand har mer än halverats under de senaste 60 åren i Sverige. Det är idag mycket ovanligt att små barn omkommer i brand men samma positiva utveckling kan inte ses för de äldre. LÄS MER