Sökning: "marginali"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet marginali.

  1. 1. Utmaningen från andra berättelser En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Gull Törnegren; Per Sundman; Eva Skaerbaek; [2013]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; feminism; feminist ethics; communicative ethics; dialogue based ethics; discourse ethics; deliberative democracy; public conversation; public deliberation; moral judgment; political judgment; enlarged thought; storytelling; narrative; narrative matrix; story image; critical perspective; enlarged thought-storytelling; marginalized experience; marginali; Interkulturella studier; Intercultural Studies;

    Sammanfattning : The present study has a threefold aim: First, the theoretical aim is to give a contribution to refinement of the theory of dialogue based feminist ethics, concerning the understanding of judgment and narration within such an ethics.  The study also has an empirical aim, defined as to clarify what kind of knowledge, relevant to the moral judgment of an engaged outsider actor, can be received from dialogical interpretation and analysis of a limited selection of critically reflecting life stories. LÄS MER