Sökning: "margaret hill"

Hittade 1 avhandling innehållade orden margaret hill.

  1. 1. Rummet som konstverk : om konstnärsparet Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald

    Författare :Ann-Catrine Eriksson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Charles Rennie Mackintosh; Margaret Macdonald; interior design; art nouveau; gender studies; Hill House; Willow Tea Rooms; Rose Boudoir; Glasgow;

    Sammanfattning : The present dissertation deals with the artistic collaboration of a married couple, Charles Rennie Mackintosh and Margaret Macdonald. Living in Glasgow at the turn of the century, theeå, Swedeny concentrated their work on interior design. LÄS MER