Sökning: "marcus herz"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden marcus herz.

 1. 1. Från ideal till ideologi : konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten

  Författare :Marcus Herz; Christian Kullberg; Thomas Johansson; Mats Hilte; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. From a place without speech : negotiations of othering among unaccompanied female minors in Sweden

  Författare :Elin Ekström; Monika Wilińska; Pia H. Bülow; Ulrika Börjesson; Ann-Christine Andersson; Marcus Herz; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; unaccompanied minors; migration; gender; youth;

  Sammanfattning : The study presented in this thesis focuses on unaccompanied female minors and their experiences as newly arrived migrants in Sweden. As a group, unaccompanied female minors have until recently been rather invisible in both academic research and media. LÄS MER

 3. 3. Mellan orten och kalifatet : En studie om utresandefenomenet

  Författare :Sara Johansson; Björn Johansson; Göran Larsson; Marcus Herz; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islamic State; Radicalization; Foreign fighters; Especially vulnerable areas; Territorial stigmatization; Social representations; Moral disengagement; Social Work;

  Sammanfattning : Starting 2011, many travelled from other countries to support different parties of the Syrian revolution. Many came from Sweden, and many joined the Islamic State. Swedish “Syria travellers” often came from areas labelled as [especially] vulnerable. LÄS MER

 4. 4. Handslaget : att organisera tystnad : en fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet

  Författare :Anneli Matsson; Marcus Herz; Paula Mulinari; Tommy Jensen; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pragmatisk särbehandling; ostracism; organisatorisk arbetsmiljö; organisationspolitik; socialpolitik.;

  Sammanfattning : Det finns ett påtagligt behov att synliggöra problemet med särbehandling i arbetslivet som ett socialpolitiskt problem. Social utsatthet i arbetslivet har ökat och särbehandling är ett rättsligt reglerat fenomen. LÄS MER

 5. 5. From Young Migrants to "Good Swedes" : Belonging and the Manifestations of Borders and Boundaries in NGO Social Work

  Författare :Maria Moberg Stephenson; Åsa Källström; Jürgen Degner; Marcus Herz; Bridget Anderson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unaccompanied Young People; NGO Social Work; Belonging; Borders; Boundaries; Community; Citizenship; Mentoring; Kinship Care;

  Sammanfattning : Belonging is a contested concept, and for young people arriving unaccompanied by parents to seek asylum in Sweden, belonging is conditional. The aim of this thesis is thus to analyse belonging in the context of an NGO mentoring programme for young people defined as unaccompanied in Sweden. LÄS MER