Sökning: "manufacturing cost"

Visar resultat 1 - 5 av 384 avhandlingar innehållade orden manufacturing cost.

 1. 1. Cost Optimization of Aircraft Structures

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Markus Kaufmann; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; aircraft structures; optimization; cost estimation; manufacturing cost; direct operating cost; multiobjective optimization; multidisciplinary optimization; composites; airframe design; TECHNOLOGY Engineering mechanics Vehicle engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Farkostteknik;

  Sammanfattning : Composite structures can lower the weight of an airliner significantly. Due to the higher process complexity and the high material cost, however, the low weight often comes with a significant increase in production cost. The application of cost-effective design strategies is one mean to meet this challenge. LÄS MER

 2. 2. On Manufacturing Strategies : Implementation and utilization at some Swedish manufacturing industries

  Detta är en avhandling från Linköpings Universitet, Linköping

  Författare :Mats Winroth; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Manufacturing strategies; case studies; production; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : This thesis discusses the issue of manufacturing strategies. Many articles and books on this matter have been published during the last 30 years, the majority being focused on American or British companies. Research on the formulation and implicationof manufacturing strategies in Swedish companies, however, is limited. LÄS MER

 3. 3. On Manufacturing Strategies : Competing Through Inter-Organizational Collaboration

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings Universitet

  Författare :Mats Winroth; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Manufacturing Strategies; collaborative settings; manufacturing systems;

  Sammanfattning : Globalization increases the competition among small and medium sized companies. It is possible for their customers, often large systems integrators, to choose suppliers from all around the world. Swedish suppliers are often not competitive only regarding cost consequently simple work tasks are more and more located in low wage countries. LÄS MER

 4. 4. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  Detta är en avhandling från Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Författare :Christina Windmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-07-20]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Sammanfattning : Svensk tillverkningsindustri bidrar till ca 16 % (Statistics Sweden 2016) av bruttonationalprodukten och medverkar till att ca 900 000 av landets invånare har en anställning (Produktion2030 2016), vilket gör sektorn till en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Forskningen syftar främst till att ge industrin verktyg för att analysera och utvärdera produktion för resurseffektivare och lönsammare tillverkning som även minskar miljöbelastningen. LÄS MER

 5. 5. Manufacturing capabilities expendable commodities or catalysts for effective supply chain management

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Robin von Haartman; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; KTH.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Many large companies have for a long time been very successful in their industries by combining leading edge R&D and marketing with strong internal manufacturing capabilities. An alternative model is now getting increased attention, where R&D and marketing is conducted internally and manufacturing performed by outsourcing partners. LÄS MER