Sökning: "manligt och kvinnligt språk"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden manligt och kvinnligt språk.

 1. 1. Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet

  Författare :Sara Kärrholm; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Historia; History; Historia och konstvetenskap; History and Arts; Humaniora; Humanities; pastoral; the fifties; crime novel; the Cold War; detective; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The present thesis, Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet, constitutes a literary and cultural-historical investigation of the Swedish 'whodunit' from 1945 to 1965, a period when the genre flourished in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att föra det egna till torgs : berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner

  Författare :Immi Lundin; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Eva Adolfsson; Enel Melberg; Kerstin Strandberg; 1970 s and 1980 s; Public Dialog in Sweden 1960 s; Contextualization; Focalization; First Novels; Close Reading; Feminist Narratology;

  Sammanfattning : The Swedish debate both on the role of literature and on the social position of women underwent rapid change during the thirty years from 1960 to 1990. In Bringing the Personal to Market: Narrative, Subject-Matter and Contemporary History in the First Novels of Kerstin Strandberg, Enel Melberg and Eva Adolfsson, the debut novels of three female authors’ are close-read from a thematic and narratological perspective. LÄS MER

 3. 3. Vem blir matematiker?

  Författare :Christina Sundqvist; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : This thesis deals with social and gender equity within mathematics education, two sub questions have been explored.Social equity is investigated in the paper Kapitaltillgångar enligt Bourdieu och synen på matematik (Capital assets according to Bourdieu and the perception of mathematics). LÄS MER