Sökning: "managerial learning"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade orden managerial learning.

 1. 1. Managerial work and learning in small firms

  Författare :Henrik Florén; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :small firms; owner-manager; direct observation; managerial behaviour; managerial learning; managerial work; Managerial learning; Managerial work; Managerial behavior; Owner-manager; Small firms; Direct observations; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis deals with how managerial work sets the agenda for managerial learning in small firms. Although studies of learning in organizations are numerous, research on managerial learning in the small-firm context is limited. LÄS MER

 2. 2. The Leader as a Facilitator of Learning at Work : A study of learning-oriented leadership in two industrial firms

  Författare :Andreas Wallo; Bodil Ekholm; Per-Erik Ellström; Birgitta Södergren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leadership; learning; learning-oriented leadership; facilitative leadership; managerial work; leader roles; human resource development; Ledarskap; lärande; ledarskap för lärande; chefers arbete; ledares roller; HRD; personalutveckling; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis concerns the leader as a facilitator of learning at work. More specifically, the aim of the study is to increase knowledge about leadership in relation to co-workers’ learning and development at the workplace. LÄS MER

 3. 3. Målstyrning och mellanchefers arbete - hierarki, delaktighet och tillfälligheternas spel : en fallstudie av ett privat företag och en offentlig förvaltning

  Författare :Margaretha Milsta; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; goal steering; middle manager; managerial work; privat firm; public administration; organizational theory.;

  Sammanfattning : This study deals with how goal steering is perceived and experienced at intermediate levels in two organizations, a private firm and a public administration. More specifically, the following three questions are posed: Firstly, how do middle managers perceive and experience goal steering in relation to: (a) what the goals are and what functions they perform; (b) involvement in the formulation and detailed specification of goals in the organization; (c) control of the activity; (d) evaluation of the achievement of goals in terms of the results obtained. LÄS MER

 4. 4. Från dum till klok? - en studie av mellanchefers lärande

  Författare :Robert Wenglén; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationsteori; Organizational science; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Pragmatism; Identity work; Managerial learning; Middle managers; Learning; Managerial work; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : We believe in managers and we believe in learning. Not least, we believe in managerial learning. Further, the dominant conception is that managers, through reflection on experience, develop an increasingly sophisticated understanding of their work, which in turn renders increasingly skillful managerial actions. LÄS MER

 5. 5. Project management ontology : the organizational learning perspective

  Författare :Heli Aramo-Immonen; Kaj U. Koskinen; Jari Palomäki; Finland Tampere Tampere University of Technology; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mega-project; project learning; organizational learning; systems thinking; activity theory; management ontology;

  Sammanfattning : In a recent interview with the Financial Times, the chief executive of Royal Dutch Shell, Mr. Jeroen van der Veer, said he “keeps faith in ‘elephant’ projects” referring to the Russian gas mega-project that Shell had fallen eight months behind schedule with and had cost overruns twice the original estimate. Mr. LÄS MER